DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN

kẾ HOẠCH TỔ CĐ

Thứ bảy - 26/03/2016 09:42
CĐ THCS DIỄN HOÀNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỔ KH TỰ NHIÊN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TỔ KHTN
Năm học: 2013 – 2014.
 
 
 
TT
    
 
       Họ và tên
   
 Năm
   sinh
Nơi thường trú(Xã, huyện) Năm vào ngành Biên chế Trình độ chuyên môn Khối lớp đã dạy Đạt GVG huyện năm
Bằng
cấp
HệĐT        Môn
1 Hoàng Thị Lê Na 1976 D. Yên 1995 1995 ĐH TX Toán Toàn cấp Huyện 2002;2004
2 Lê Văn Nam 1972 D. Hoàng 1993 1993 ĐH TX Toán Toàn cấp Huyện 2002;2012
3 Lê Viết Trọng 1977 D. Mĩ 1999 2000 ĐH TX Toán Toàn cấp  
4 Phạm Xuân Thắng 1981 D. Hoàng 2003 2005 ĐH TX Toán Toàn cấp Huyện 2010
5 Lê Thị Thường 1960 D. Mĩ 1981 1981 CQ Toán-Lý Toàn cấp  
6 Vũ Đức Minh 1981 D. Hoàng 2003 2003 ĐH TX Toán-Lý K6,7 Huyện 2012
7 Trần Thượng Uyển 1956 D.Trường 1980 1980 CQ Toán-Lý K6,7  
8 Đồng Viết Tạo 1978 D. Hùng 2001 2001 ĐH TC Hóa Toàn cấp Tỉnh
2009; 2012
9 Cao Thị Ái Thoan 1978 D.Trường 2002 2003 ĐH CQ Sinh Toàn cấp  
10 Vũ Thị Bích 1977 D. Mĩ 1999 2000 ĐH TX Sinh-Hóa Toàn cấp  
11 Nguyễn Đức Nam 1964 D. Hoàng 1980 1980 CQ TD Toàn cấp  
12 Nguyễn Khắc Quân 1982 D. Xuân 2009 2010 ĐH CQ TD Toàn cấp  
13 Nguyễn Hữu Hải 1982 D. Hoàng 2003 2003 ĐH TX Toán Toàn cấp Huyện 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CĐ THCS DIỄN HOÀNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỔ KH TỰ NHIÊN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CÔNG ĐOÀN KHTN
NĂM HỌC: 2013 - 2014.
         
A.  Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:
I. Những căn cứ:
- Căn cứ hư­ớng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của bộ GDĐT, sở GDĐT Nghệ An và Phòng GD & ĐT Huyện Diễn Châu.
- Căn cứ vào yêu cầu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, yêu  cầu chất lư­ợng  theo chỉ đạo của ngành.
- Tình hình khó khăn thuận lợi cụ thể và thành tích cũng nh­ư hạn chế trong năm học 2013 - 2014 của nhà trư­ờng.
- Căn cứ vào yêu cầu của chỉ tiêu xây dựng trư­ờng tiên tiến trong năm học 2013 -2014.
II. Tình hình của tổ Khoa học Tự nhiên:
     1. Thuận lợi:
- Tất cả đoàn viên (13 đồng chí) đều đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo. Về phân công chuyên môn cơ bản đúng với trình độ đào tạo, không còn nhiều tình trạng chéo môn.
- Có hướng dẫn chỉ đạo nhiệm vụ năm học của ngành: BGH có kế hoạch chỉ đạo cụ thể.
- Các thành viên trong tổ đoàn kết, nhất trí cao.
- Được Đảng, Chính quyền, BGH quan tâm.
2.     Khó khăn:
- Một số đồng chí còn ít kinh nghiệm trong chuyên môn, một số đồng chí nuôi con nhỏ.
- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học theo phương pháp mới chưa đảm bảo.
- Trình độ học sinh còn chưa đồng đều.
B. Định hư­ớng :
Phấn đấu xây dựng tổ KHTN đạt danh hiệu “Tổ tiên tiến”
C. Một số chỉ tiêu và biện pháp thực hiện:
I. Chỉ tiêu:
1. Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức:
 - 100% số thành viên xếp loại phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích”.
 - 100% số thành viên thực hiện tốt và đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của cấp trên.
 -  100% các đồng chí xây dựng gia đình văn hóa.
2. Về chuyên môn:
a. Hồ sơ giáo án:
- 100% thành viên có bộ hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định.
-  100% bộ hồ sơ xếp loại khá và tốt.
b. Công tác giảng dạy:
- 100% thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc chương trình theo quy chế chuyên môn.
- 100% tiết dạy phải được nghiên cứu kĩ; hạn chế đến mức thấp nhất tiết dạy trung bình.
-  100% số bài kiểm tra của học sinh phải được chấm chữa nghiêm túc theo quy chế của bộ.
- Chất lượng văn hóa:
+ Chất lượng học sinh giỏi:
      . Học sinh giỏi tỉnh 1 em (môn Hóa học)
      . Học sinh giỏi huyện lớp 9 : 7 lượt
     Cụ thể: Toán : 2 em
                  Lý :  1 em
                  Hóa: 3 em
                 Sinh : 1 em
      . HSG GDTC: 10 lượt
- Chất lượng đại trà: đạt và vượt mặt bằng của huyện
- Hoạt động dự giờ thăm lớp duy trì đều đặn và có chất lượng
- 100% tổ viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm. Trong đó có 4 sáng kiến được xếp bậc 3 huyện.
c. Về công tác kiêm nhiệm:
 Chủ nhiệm giỏi: đ/c Minh, đ/c Thường, đ/c L. Nam
 Chủ nhiệm khá: đ/c H. Hải
3. Các công tác khác:
- Tổ trưởng và tổ phó có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của tổ.
- Động viên mọi đoàn viên công đoàn trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
- Tham gia tốt các phong trào thi đua trong nhà trường.
- Luôn có trách nhiệm trong các phong trào văn nghệ,TDTT, thăm hỏi hiếu hỷ.
  II.  Biện pháp:                   
  1. Quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ năm học để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp cho giáo viên. Xây dựng tổ thành một khối đoàn kết nhất trí cao. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
 2. Thực hiện nghiêm túc chuyên môn theo phân phối chương trình, không tùy tiện cắt xén, lấy việc nâng cao chất lượng chuyên môn làm mục tiêu phấn đấu.
3. Phát huy vai trò tích cực, chủ động, độc lập của  các nhóm cũng nh­ư của từng đoàn viên trong công tác chuyên môn. Động viên đoàn viên tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt.
4. Tích cực thực hiện có hiệu quả  nội dung giáo dục toàn diện, đồng thời  với việc tăng c­ường công tác phát hiện, bồi d­ưỡng học sinh giỏi, có những  hoạt động bổ trợ cho việc học tập phù hợp  với  đối tư­ợng học sinh đáp ứng yêu  cầu nhiệm vụ cụ thể.
5. Đổi mới công tác thực tập, thăm lớp, trao đổi, góp ý, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, ph­ương pháp giảng dạy. Vừa chú trọng công tác bồi d­ưỡng học sinh giỏi, vừa làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu, tiếp tục xây dựng đôi bạn cùng tiến để vừa bảo đảm chất lư­ợng đại trà vừa có chất   lư­ợng mũi nhọn.
6. Giáo viên tích cực đổi mới phư­ơng pháp giảng dạy nhằm thu hút HS ham học, kính thầy, mến bạn, luôn quan tâm đến học sinh nhất là những em gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện để giúp các em chăm học, phấn đấu vư­ơn lên .
7. Động viên học sinh bỏ học trở lại trư­ờng bằng mọi hình thức, đồng thời theo dõi sỹ số hàng ngày để kịp thời phát hiện những HS có nguy cơ bỏ học. đ­ưa chỉ tiêu duy trì số lư­ợng vào thi đua . 
 
 
 
 
 
CÔNG ĐOÀN THCS DIỄN HOÀNG
         TỔ KH TỰ NHIÊN
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I
 
Học kỳ I là khoảng thời gian diễn ra nhiều hoạt động của công đoàn nhất trong năm như: Khai giảng năm học mới, Hội nghị công nhân viên chức, Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2013 – 2014, kỷ niệm các ngày lễ 20/10, 20/11 ... cùng nhiều hoạt động khác của nhà trường và chuyên môn. Để hoàn thành tốt các hoạt động trên, Tổ công đoàn đề ra kế hoạch hoạt động như sau:
1.  Công tác tuyên truyền:
- Tuyên truyền để mọi đoàn viên tổ công đoàn hiểu rõ về ý nghĩa của các ngày lễ lớn như 5/9 - ngày khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày 20/10, 20/11, 22/12, ...
- Động viên Đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
2.  Phối hợp với chuyên môn:
- Động viên đoàn viên trong tổ tham gia nghiêm túc và đầy đủ trong ngày khai giảng năm học mới, hội nghị công nhân viên chức và hội nghị công đoàn đầu năm và các đại hội khác.
- Động viên đoàn viên tổ công đoàn thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học đại trà, phụ đạo học sinh yếu kém, ...
- Động viên các đoàn viên tham gia thi giáo viên giỏi trường, huyện đạt kết quả cao, tham gia đầy đủ các cuộc thi, các cuộc vận động do phòng và CĐGD tổ chức.
- Nhóm thể dục tăng tập luyện cho HS để dự thi Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.
- Động viên đoàn viên tổ CĐ phối hợp với Đoàn Đội tổ chức tốt ca múa hát sân trường, lao động, tu bổ bồn hoa cây cảnh
3.  Các hoạt động khác:
- Đảm bảo phân công chuyên môn công bằng về ngày, giờ công.
- Động viên đoàn viên trong tổ tham gia công tác thăm hỏi thăm hỏi, hiếu hỷ đầy đủ, kịp thời (nếu có).
- Tham gia tập luyện VN,TDTT vào các buổi chiều sau giờ dạy phụ khóa.
- Động viên đoàn viên trong tổ tham gia lao động trồng rau đất CĐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG ĐOÀN THCS DIỄN HOÀNG
         TỔ KH TỰ NHIÊN
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CÔNG ĐOÀN THÁNG 9
I. Đánh giá hoạt động tháng 8:
1. Tư tưởng:
- Đoàn kêt, giúp đỡ lẫn nhau, nhất trí cao trong công việc.
- Chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan và đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước.
- Nhiều đồng chí nhiệt tình, gương mẫu trong mọi công việc.
2. Chuyên môn:
- Tham mưu với chuyên môn phân công chuyên môn, kiêm nhiệm, xếp TKB hợp lí, phù hợp với năng lực của từng ĐV.
- Đoàn viên công đoàn tham gia XD hội thảo “Giải pháp nâng cao CLDT các môn văn hoá ” cấp tổ, cấp trường nghiêm túc, đầy đủ, chất lượng.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Soạn bài, lên lịch báo giảng, lịch sử dụng thiết bị đầy đủ, kịp thời.
- Việc thăm lớp dự giờ còn ít.
- Nhiều ĐV tích cực trong việc dạy học, đặc biệt là các đ/c BDHSGK9
3. Công tác khác:
- Tham gia thăm hỏi, hiếu hỷ tương đối đầy đủ.
- Tham gia đầy đủ lễ chia tay đ/c Thi chuyển công tác, đón đ/c Hải
- Làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2013 - 2014
* Tồn tại: Phong trào TDTT chưa thực hiện được do thời tiết mưa nhiều.
II. Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 9:
1. Tư tưởng:
- Đoàn kêt, giúp đỡ lẫn nhau, nhất trí cao trong công việc.
- Chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan và đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước.
- Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua trong CB,GV và HS
2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Soạn bài, lên lịch báo giảng, lịch sử dụng thiết bị đầy đủ, kịp thời.
- Sử dụng hiệu quả đồ dùng, thiết bị dạy học, máy chiếu.
- Tích cực BDHSGK9, thăm lớp dự giờ GV
3. Công tác khác:
- Chuẩn bị tốt khâu trang trí và các hoạt động khác trong lễ Khai giảng năm học mới.
- Tham gia đầy đủ và nghiêm túc, chất lượng Hội nghị CBVC, CĐ năm học 2013-2014.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác thăm hỏi, hiếu hỷ và phong trào TDTT
 
 
 
 
 
 
 
CÔNG ĐOÀN THCS DIỄN HOÀNG
         TỔ KH TỰ NHIÊN
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CÔNG ĐOÀN THÁNG 10
I. Đánh giá hoạt động tháng 9:
1. Tư tưởng:
- Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhất trí cao trong công việc.
- Chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan và đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước.
- Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua trong CB,GV và HS
2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Soạn bài, lên lịch báo giảng, lịch sử dụng thiết bị đầy đủ, kịp thời.
- Việc thăm lớp dự giờ còn ít.
- Nhiều ĐV tích cực trong việc dạy học, đặc biệt là các đ/c BDHSGK9
3. Công tác khác:
- Đoàn viên công đoàn chuẩn bị tốt khâu trang trí và các hoạt động khác trong lễ Khai giảng năm học mới.
- Chuẩn bị tốt; tham gia đầy đủ, nghiêm túc Hội nghị CBVC, CĐ năm học 2013 -2014.
- Tham gia tương đối đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Tham gia thăm hỏi, hiếu hỷ tương đối kịp thời, đầy đủ.
* Tồn tại:
+ Phong trào TDTT chưa thực hiện được do thời tiết mưa nhiều.
+ Trang phục trong các ngày lễ: Một số đồng chí còn chưa thực hiện tốt.
+ Việc chấp hành nội quy HNCBVC của một số đ/c chưa nghiêm túc
II. Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 10:
1. Tư tưởng:
- Xây dựng khối đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cơ quan.
- Thực hiện tốt nội quy cơ quan, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Tôn vinh Nữ CB,GV nhân ngày PNVN 20/10
2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn đã đề ra.
- Tham gia phong trào thi đua đợt 1 chào mừng ngày 20/10 trong CBGV-CNV và học sinh toàn trường.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, vào điểm và chấm chữa bài kịp thời, tăng cường sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.
- Động viên CBGV tham gia dạy bồi dưỡng đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Động viên đoàn viên tổ công đoàn tham dự Hội thi GVG cấp trường.
- Đoàn viên tăng cường bám lớp làm tốt công tác chủ nhiệm, duy trì sỹ số hạn chế tối đa hiện tượng học sinh bỏ học.
- Tích cực dự giờ, thăm lớp.
3. Các hoạt động khác:
- Tham gia hoạt động TDTT trong CBGV-CNV thường xuyên và có chất lượng.
- Tham gia tốt lễ mít tinh ngày 20.10 vào sáng 19/10, thao giảng chào mừng ngày 20.10 vào chiều 18/10 (mỗi tổ NC một tiết)
- Tập luyện bóng chuyền sau các buổi phụ khóa.
- Chú ý tham gia thăm hỏi chu đáo, kịp thời .
CÔNG ĐOÀN THCS DIỄN HOÀNG
         TỔ KH TỰ NHIÊN
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 11
I. Đánh giá hoạt động tháng 10:
1. Tư tưởng:
- Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc.
- Chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan và đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.
- Hưởng ứng đợt phát động thi đua từ 20/10 đến 20/11
2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế cơ quan.
- Soạn bài, lên lịch báo giảng, lịch sử dụng thiết bị đầy đủ, kịp thời.
- Đã thực tập thao giảng, thi TH GVG cấp trường theo kế hoạch, đạt kết quả cao.
- GV bồi giỏi các môn khối 9 theo đúng kế hoạch và có chất lượng.
- Sử dụng ĐDDH có hiệu quả và thường xuyên.
- Đoàn viên CĐ tham gia thi lý thuyết GVG cấp trường đầy đủ, nghiêm túc.
3. Công tác khác:
- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc lễ kỉ niệm ngày 20/10
- Tham gia thăm hỏi, hiếu hỷ kịp thời
* Tồn tại:
+ Phong trào TDTT tham gia chưa đông đủ, chưa thành lập đội bóng chuyền nữ
+ Công tác thăm hỏi  vẫn còn một số người ít tham gia
II. Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 11:
1. Tư tưởng:
- Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong cơ quan.
- Tương trợ, giúp đỡ, nhắc nhở nhau hoàn thành nhiệm vụ.
- Thực hiện tốt nội quy cơ quan, chính sách pháp luật của nhà nước
- Chú trọng xây dựng môi trường thân thiện trong tập thể đoàn viên và học sinh.
2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn đã đề ra.
- Tham gia phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" chào mừng ngày 20/11 trong CBGV và học sinh toàn trường, mỗi tổ dạy thao giảng 2 tiết chào mừng ngày 20/11.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, vào điểm và chấm chữa bài kịp thời, tăng cường sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.
- Động viên GV tham gia dạy bồi dưỡng K9 đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Động viên đoàn viên công đoàn tham dự thi GVG cấp trường nghiêm túc chất lượng.
- Đoàn viên tăng cường bám lớp làm tốt công tác chủ nhiệm, duy trì sỹ số hạn chế tối đa hiện tượng học sinh bỏ học.
3. Các hoạt động khác:
- Động viên đoàn viên tập luyện VN,TDTT thường xuyên và có chất lượng sau các buổi phụ khóa.
- Tham dự đầy đủ mít tinh kỷ niệm ngày NGVN vào sáng 19/11
- Tham gia giao lưu TDTT ba tổ công đoàn vào chiều 19/11.
- Động viên đoàn viên tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ do cấp trên phát động: quỹ tình nghĩa: 30.000đ/GV biên chế (20.000đ/GV hợp đồng huyện ),
- Tham gia thăm hỏi đầy đủ.
CÔNG ĐOÀN THCS DIỄN HOÀNG
         TỔ KH TỰ NHIÊN
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 12
I. Đánh giá hoạt động tháng 11:
1. Tư tưởng:
- Đoàn kết, vui vẻ, phấn khởi trong ngày Lễ truyền thống của mình.
- Chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan và đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.
2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế cơ quan.
- Soạn bài, lên lịch báo giảng, lịch sử dụng thiết bị đầy đủ, kịp thời.
- Đã thực tập thao giảng theo kế hoạch.
- GV bồi giỏi các môn khối 9 có chất lượng, kết quả thi vòng 1 tương đối cao.
- Sử dụng ĐDDH có hiệu quả và thường xuyên.
- Đoàn viên CĐ tham gia hội thi GVG cấp trường phần TH đạt kết quả cao.
- Động viên đoàn viên dạy thay kịp thời, hạn chế giờ học tự quản do GV nghỉ ốm.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên đề do chuyên môn tổ chức.
- Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ ,tiết dạy 
3. Công tác khác:
- Tham dự đầy đủ lễ mít tinh kỷ niệm 20/11, chúc tết Thầy cô tại trường .
- Tham gia giao lưu bóng chuyền giữa các tổ CĐ, CLB thơ với GV hưu nhân 20/11
- Tham gia thăm hỏi, hiếu hỷ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp đầy đủ.
* Tồn tại:
+ Phong trào TDTT sau 20/11 còn trầm.
+ Một số ĐV còn chưa nghiêm túc trong buổi toạ đàm, còn vắng trong việc thăm hỏi
II. Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 12:
1. Tư tưởng:
- Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, noi gương phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ. Tương trợ, giúp đỡ nhắc nhở nhau hoàn thành nhiệm vụ.
- Thực hiện tốt nội quy cơ quan, chính sách pháp luật của nhà nước
- Chú trọng xây dựng môi trường thân thiện trong tập thể đoàn viên và học sinh.
2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn mà ban chuyên môn đã đề ra.
- Tham gia phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" chào mừng ngày 22/12.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, GV có kế hoạch bù chậm (nếu có).
- Kiểm tra, vào điểm và chấm chữa bài kịp thời; tăng cường sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.
- Động viên CBGV tham gia dạy bồi dưỡng vòng 2 đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Động viên CBGV tham gia thi TH GVG huyện tại D.Kỉ từ 9/12 đến 11/12 .
- Tiếp tục dạy phụ khóa, phụ kém theo kế hoạch HKI.
- Đoàn viên tăng cường bám lớp làm tốt công tác chủ nhiệm, duy trì sỹ số hạn chế tối đa hiện tượng học sinh bỏ học,gây gỗ,đánh nhau .
3. Các hoạt động khác:
- Tham gia tập luyện TDTT thường xuyên và có chất lượng sau các buổi phụ khóa.
- Chú ý tham gia thăm hỏi ĐV kịp thời, chu đáo.
- Động viên nữ đoàn viên kết hợp vớp HS chăm sóc vườn rau CĐ
CÔNG ĐOÀN THCS DIỄN HOÀNG
         TỔ KH TỰ NHIÊN
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ II
                                           Năm học: 2013 - 2014
 
1. Công tác tuyên truyền.
Tuyên truyền để mọi cán bộ đoàn viên công đoàn :
- Hiểu rõ về ý nghĩa của các ngày lễ lớn như : 3/2, 8/3, 30/4, 1/5, giỗ tổ Hùng Vương, 19/5 ..., đặc biệt vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm.
- Nắm vững các chủ trương ,chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước,đặc biệt là chính sách dân số KHHGĐ của UBND tỉnh
2. Phối hợp với chuyên môn và nhà trường.
- Động viên đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động và chủ đề năm học, kế hoạch năm học của đơn vị.
- Động viên đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quy chế chuyên môn, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy học đại trà, phụ đạo học sinh yếu, kém.
- Động viên các đoàn viên tham gia đầy đủ các cuộc thi do phòng GD tổ chức. Cùng với nhà trường động viên các thầy cô giáo tham gia viết và vận dụng SKKN, thi đồ dùng dạy học tự làm đạt kết quả cao.
- Hoàn thành các chuyên đề BDTX đã đăng ký.
- Chú trọng viết SKKN có hiệu quả và chất lượng.
3. Công tác đời sống và các hoạt động khác.
- Đoàn viên CĐ chấp hành tốt chính sách của Đảng và nhà nước.
- Đảm bảo phân công chuyên môn HKII công bằng về ngày công, giờ công.
- Tổham gia tập luyện TDTT cho giáo viên vào các buổi chiều sau giờ học phụ khóa.
- Tham gia thăm hỏi, hiếu hỷ kịp thời (nếu có)
- Tham gia đón giao thừa tại trường vào tối 30 tết và chúc tết CB,GV đầu năm mới.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG ĐOÀN THCS DIỄN HOÀNG
         TỔ KH TỰ NHIÊN
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 1/2014
I. Đánh giá hoạt động công đoàn học kỳ I:
1. Tình hình CBGV: Tổng số: 13 đ/c  . Nữ: 4 đ/c
Trong đó:
+  Biên chế: 13 đ/c  . Nữ: 4 đ/c
+ Đảng viên: 10 đ/c , nữ : 2 đ/c
+ Số CB,GV đạt chuẩn: 100%
2. Hoạt động công đoàn:
- Tham gia học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nhiệm vụ năm học của nghành và trường.
- Triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Hai tốt", "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"
- Hưởng ứng cuộc vận động " Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế cơ quan.
- Tích cực áp dụng phương pháp dạy học mới và sáng tạo, linh hoạt; cải tiến và sử dụng đồ dùng dạy học trong các giờ lên lớp.
- GV bồi giỏi các môn khối 9, HS đầu khá các khối 6,7,8, các môn GDTC theo đúng kế hoạch và có chất lượng.
- Đoàn viên CĐ tham gia thi GVG cấp trường, cấp huyện đầy đủ, nghiêm túc, đạt kết quả cao : 5 đ/c  GVG trường, 2 đ/c GVG huyện
3. Tồn tại:
- Phong trào TDTT trong công đoàn nhiều lúc còn trầm, đoàn viên nữ tham gia hạn chế.
- Nhiều đồng chí đoàn viên chưa nhiệt tình trong hoạt động NGLL, thăm hỏi, hiếu hỷ.
II. Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 1/2014 :
1. Tư tưởng:
- Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong cơ quan.
- Tương trợ, giúp đỡ, nhắc nhở nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Thực hiện tốt nội quy, quy chế  cơ quan, chính sách pháp luật của Nhà nước
2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn mà chuyên môn đã đề ra trong tháng 1, đặc biệt là kiểm tra, đánh giá HS đúng quy chế, kịp thời, chuẩn bị sơ kết HKI.
- Tiếp tục duy trì phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" trong CB,GV và học sinh.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tăng cường sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.
- Động viên ĐV có HSGK9 thi vòng 3; BD HSG K6,7,8 ;Giải toán qua mạng tham gia dạy bồi dưỡng đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Đoàn viên tăng cường bám lớp làm tốt công tác chủ nhiệm, duy trì sỹ số hạn chế tối đa hiện tượng học sinh bỏ học.
3. Các hoạt động khác:
- Động viên đoàn viên tham gia tập luyện TDTT.
- Động viên đoàn viên vui Tết, đón xuân năm 2014 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; tham gia trực Tết khi được NT phân công
- Chú ý việc thăm hỏi chu đáo.
CÔNG ĐOÀN THCS DIỄN HOÀNG
         TỔ KH TỰ NHIÊN
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 2/2014
I. Đánh giá hoạt động tháng 1:
1. Tư tưởng:
- Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc.
- Đoàn viên vui Tết ,đón xuân năm 2014 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm
- Chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan và đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, không có ĐV vi phạm các tệ nạn xã hội.
- Công đoàn tổ chức đón giao thừa chu tất, đoàn viên công đoàn đã tham gia tương đối đầy đủ ,nhiệt tình. Tuy nhiên do điều kiện thời gian và thời tiết trời mưa nên một số ít đoàn viên không tham gia được 
2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Soạn bài, lên lịch báo giảng, lịch sử dụng thiết bị đầy đủ, kịp thời.
- Động viên ĐV bồi giỏi K9 các môn thi tỉnh và BD HSG K6,7,8 , BD Tiếng Anh,Giai toán qua mạng theo đúng kế hoạch và có chất lượng.
- Sử dụng ĐDDH có hiệu quả và thường xuyên.
- Tích cực bồi dưỡng học sinh giải toán qua mạng.
3. Công tác khác:
- Đã tham mưu với Nhà trường, phối hợp với Hội PH lo đầy đủ chế độ quà Tết cho ĐV
- Tổ chức thăm một số ĐV có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết và đi chơi Xuân vào mồng 5 Tết
- Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỷ kịp thời
- Tham gia tương đối đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Đã quyết toán tài chính công đoàn năm 2013, dự toán năm 2014 với công đoàn nghành
* Tồn tại:
+ Phong trào TDTT còn trầm
+ Một số đoàn viên chưa nhiệt tình trong công tác thăm hỏi..
II. Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 2:
1. Tư tưởng:
- ổn định nề nếp , tư tưởng trong CB,GV sau nghỉ Tết
- Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết , nhất trí trong cơ quan.
- Tương trợ, giúp đỡ nhắc nhở nhau hoàn thành nhiệm vụ.
- Thực hiện tốt nội quy cơ quan, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc CT 03 của Bộ chính trị ,CT 17 của Tỉnh uỷ Nghệ an, chính sách dân số KHHGD
- Chú trọng xây dựng môi trường thân thiện trong tập thể đoàn viên và học sinh.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm"
 
 
2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn mà chuyên môn đã đề ra trong tháng 2.
- Tiếp tục duy trì phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" trong CBGV và học sinh toàn trường.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, vào điểm và chấm chữa bài kịp thời, tăng cường sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.
- Chuẩn bị chu đáo hồ sơ , tiết dạy đê đón đoàn kiểm tra của nghành
- Động viên CBGV tham gia dạy bồi dưỡng đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Đoàn viên tăng cường bám lớp làm tốt công tác chủ nhiệm, duy trì sỹ số hạn chế tối đa hiện tượng học sinh bỏ học.
- Tích cực bồi dưỡng học sinh giải toán qua mạng.
- Tích cực tham gia phong trào làm đồ dùng dạy học có chất lượng.
3. Các hoạt động khác:
- Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho học cảm tình Đảng ( đ/c Kì, đ/c Quân)
- Động viên tổ nữ công tiếp tục chăm sóc, tu bổ vườn rau công đoàn
- Chỉ đạo Tổ nữ công họp để chuẩn bị cho hoạt động 8/3
- Động viên đoàn viên tập luyện TDTT thường xuyên và có chất lượng sau các buổi phụ khóa.
- Động viên đoàn viên tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ do cấp trên phát động.
- Chú ý việc thăm hỏi chu đáo, kịp thời.
- Thu CĐ phí tháng 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG ĐOÀN THCS DIỄN HOÀNG
         TỔ KH TỰ NHIÊN
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 3/2014
I. Đánh giá hoạt động tháng 2:
1. Tư tưởng:
- Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan và đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước đặc biệt thực hiện nghiêm túc CT 03 của Bộ chính trị,CT 17 của Tỉnh uỷ .
2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế cơ quan.
- Soạn bài, lên lịch báo giảng, lịch sử dụng thiết bị đầy đủ, kịp thời.
- GV bồi giỏi các môn văn hoá K6,7,8 theo đúng kế hoạch và có chất lượng.
- Sử dụng ĐDDH có hiệu quả và thường xuyên.
* Tồn tại:
- GV nghỉ ốm, nghỉ  việc riêng tương đối nhiều nên nhiều tiết tự quản, ảnh hưởng đến nề nếp, chất lượng học tập.
- Một số GV thực hiện chưa tốt nề nếp chuyên môn như còn đi chậm, tham gia chào cờ đầu tuần ít, GVCN chưa thực sự bám lớp.
3. Công tác khác:
- Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỷ đầy đủ kịp thời. Đã đi thăm ốm người thân của 3 gia đình
- Tham gia tương đối đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Phong trào TDTT sau giờ học đã được duy trì trở lại , đặc biệt là môn bóng bàn
- Nữ công đã có kế hoạch trồng lại vườn rau đất công đoàn
* Tồn tại:
+ Công tác thăm hỏi đôi lúc chưa kịp thời, số lượng ĐV tham gia chưa đông đủ .
+ Một sô đ/c GVCN ít tham gia các hoạt động15 phút .
+ Vườn rau chưa đẹp
II. Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 3:
1. Tư tưởng:
- Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết ,nhất trí trong cơ quan.
- Tương trợ, giúp đỡ nhắc nhở nhau hoàn thành nhiệm vụ.
- Thực hiện tốt nội quy cơ quan, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt thực hiện nghiêm túc CT 03 của Bộ chính trị,CT 17 của Tỉnh uỷ .
- Chú trọng xây dựng môi trường thân thiện trong tập thể đoàn viên và học sinh.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm"
- Phối hợp với Đoàn đội, Nữ công phát động thi đua chào mừng ngày 8.3 & 26.3
2. Phối hợp với Chuyên môn:
- Động viên Đv Thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn mà chuyên môn đã đề ra,đặc biệt chú ý đến việc hoàn thành để xét SKKN vào ngày 28/3 tại trường
- Tiếp tục duy trì phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" trong CBGV và học sinh toàn trường.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, vào điểm và chấm chữa bài kịp thời, tăng cường sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.
- Động viên CBGV tham gia dạy nghề K9, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Đoàn viên tăng cường bám lớp làm tốt công tác chủ nhiệm, duy trì sỹ số hạn chế tối đa hiện tượng học sinh bỏ học.
- Tích cực tham gia phong trào làm đồ dùng dạy học có chất lượng.
3. Các hoạt động khác:
- Phối hợp và chỉ đạo Nữ công ,Đoàn TN tổ chức lễ mít tinh kỷ niêm ngày 8/3, 26/3 và các hoạt động NGLL.
+ Sáng 8.3 mít tinh,toạ đàm , liên hoan
Chiều giao lưu bóng chuyền giữa các tổ công đoàn
+ Sáng 26.3 mít tinh, thi các trò chơi dân gian, toạ đàm , liên hoan
Chiều giao lưu bóng chuyền với công đoàn THCS Diễn Mỹ
- Công tác hậu cần liên hoan trưa 8.3 do nam công đảm nhiệm.Kinh phí trích từ quỹ Công đoàn kết hợp với nhà trường
- Động viên đoàn viên tập luyện TDTT thường xuyên và có chất lượng sau các buổi phụ khóa.
- Tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các tổ công đoàn vào chiều 8.3, giao lưu bóng chuyền với công đoàn THCS Diễn Mỹ vào 26.3
- Tiếp tục chỉ đạo Nữ công chăm sóc,  tu bổ lại vườn rau
- Động viên đoàn viên tham gia đóng góp đầy đủ quỹ thăm hỏi tháng 2 là80.000đ/ĐV.
- Thu CĐ phí tháng 3
- Chuẩn bị cho tham quan hè 2014: Tháng 4 thu hồi tiền vay và dự toán tài chính, đoàn viên đăng kí tham quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG ĐOÀN THCS DIỄN HOÀNG
         TỔ KH TỰ NHIÊN
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 4/ 2013
I. Đánh giá hoạt động tháng 3:
1. Tư tưởng:
- Đoàn kết, vui vẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Một số đoàn viên rất nhiệt tình trong công tác hậu cần đón Đoàn KTTD của Phòng
- Mọi ĐV đều chấp hành tốt mọi chủ trương ,chính sách của Đảng, PL của nhà nước
2. Phối hợp với Chuyên môn:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy,quy chế cơ quan.
- Soạn bài, lên lịch báo giảng, lịch sử dụng thiết bị đầy đủ, kịp thời.
- Kết quả SKKN ở cấp trường : 5 SK bậc 1; 20 SK bậc 2; 6 SK đề nghị phòng xếp bậc 3 ,trong đó có 4 đ/c tổ hành chính  không có SK (Lễ, Lộc,Dũng ,Bằng)
- Sử dụng ĐDDH có hiệu quả và thường xuyên.
- Kết quả kiểm tra thi đua của Phòng dánh giá rất tốt
* Tồn tại:
- Vẫn cò GV đi chậm, dạy bồi dưỡng chưa theo lịch chuyên môn
- GV nghỉ ốm, nghỉ việc gia đình tương đối nhiều, việc bố trí dạy thay không hết được.
3. Công tác khác:
- Phối hợp với Nữ công tổ chức tốt lễ mít tinh kỷ niệm 8/3.Nhìn chung hoạt động 8/3 vui vẻ, sôi nổi, đoàn kết,4 đ/c nữ tham gia dạy thao giảng chào mừng ngày 8/3
- Phối hợp với Đoàn TN đã tổ chức tốt ngày 26/3 có chất lượng, thi TDTT cho HS nhân giải thể thao cấp trường
- Phối hợp với Đoàn đội: Công tác đội: Chú ý nề nếp lớp học. Hiện tượng HS ít học bài, bỏ tiết, trốn học vẫn còn
- Đã phối hợp cùng chuyên môn duy trì tốt phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong GV và HS
- Phong trào TDTT có nhiều tiến bộ :Giao lưu thi đấu bóng chuyền cấp cụm với 2 xã Mỹ-Hùng, xã Diễn Hoàng đạt giải nhì
- Công tác thăm hỏi: đã tổ chức thăm hỏi mẹ cô Dung, cô Thường
 
II. Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 4:
1. Tư tưởng:
- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong cơ quan.
- Động viên đoàn viên nhiệt tình, hăng say trong mọi hoạt động nhân ngày quốc tế lao động 1/5, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 03, 17 của Tỉnh uỷ Nghệ An.
- Tích cực phối hợp với Đoàn ,Đội xây dựng nề nếp HS.
2. Phối hợp với Chuyên môn:
- Thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn đã đề ra trong tháng 4.
- Rà soát chương trình, thực hiện đúng chương trình, kết thúc vào 20/5
- Tăng cường dự giờ thăm lớp, trao đổi, góp ý chuyên môn
- Chú ý đổi mới phương pháp dạy học, quản lý HS tránh tình trạng giờ học ồn
- Chấm và trả bài kịp thời, hoàn thành các con điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo đúng PPCT; vào điểm kịp thời ở sổ lớp và phần mềm.
- Tích cực BG, phụ khóa theo KH của chuyên môn
- Thi khảo sát giữa kỳ II cho HS khối 9 các môn Văn, Toán, Tiếng anh,Lí ,Địa,Sinh.
- Hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị cho đợt kiểm tra hồ sơ vào cuối tháng.
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.
3. Các hoạt động khác:
- Tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ kịp thời trong tập thể CĐ
- Đẩy mạnh các hoạt động TDTT vào các buổi chiều trong tuần ( sau mỗi buổi dạy phụ khóa ).
- Thu CĐ phí tháng 4, thu quỹ tài năng công đoàn năm 2014 là 10.000 đ/ĐV nạp về Cđ nghành.
- Lao động CĐ: chỉ đạo HS vệ sinh sạch sẽ và làm đẹp sân trường chuẩn bị đón đoàn giám sát thi 6 môn cho K9, thi nghề PT
- Thông qua tài chính và hình thức tổ chức đi thăm quan hè 2014 để ĐV đăng kí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG ĐOÀN THCS DIỄN HOÀNG
         TỔ KH TỰ NHIÊN
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 5 / 2014
I. Đánh giá hoạt động tháng 4:
1. Tư tưởng:
- Đoàn kết, vui vẻ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
- Chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, PL của nhà nước, đặc biệt là việc thức hiện chỉ thị thị 03,17 .
- Nhiều đoàn viên nhiệt tình, hăng say trong công việc .
2. Phối hợp với Chuyên môn:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế cơ quan và các nhiệm vụ chuyên môn trong tháng 4.
- Soạn bài, lên lịch báo giảng, lịch sử dụng thiết bị đầy đủ, kịp thời.
- Sử dụng ĐDDH có hiệu quả và thường xuyên.
- HS giỏi khối 6,7,8 đạt kết quả tương đối cao, xếp thứ 2 của huyện.
- SKKN bậc 3 của Huyện đạt 6 bộ trong đó có 2 SK được dự xét cấp tỉnh
* Tồn tại:
- Còn một số đ/c kiểm tra, chấm chữa bài chưa kịp thời nên vào điểm chưa cập nhật.
3. Công tác khác:
- Thăm hỏi, hiếu hỷ tương đối kịp thời ,đã tổ chức thăm hỏi chồng cô Thu,Cô Thường
- Đã tổ chức cho ĐV đăng kí tham quan : 24 đ/c
- Tham mưu với Nha trường hỗ trợ thêm ngân sách cho tham quan
- Nhiều đ/c tích cực trong các hoạt động TDTT như bóng chuyền, bóng bàn.
II. Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 5:
1. Tư tưởng:
- Động viên đoàn viên hoàn thành tốt các nhiệm  vụ cuối năm học.
- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong cơ quan, nêu cao tinh thần phê và tự phê trong đánh giá xếp loại GV,CĐ cuối năm học
- Chấp hành tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, đặc biệt là chỉ thi 03,17.
- Tham gia học tập chuyên đề NQTW8 và đăng kí làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Tích cực phối hợp với Đội xây dựng nề nếp HS ở trường và ở địa phương sau nghỉ hè
2. Phối hợp với Chuyên môn:
- Thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn mà chuyên môn đã đề ra trong tháng 5.
- Dạy đúng, đủ chương trình, không cắt xén. Rà soát chương trình, thực hiện đúng chương trình, kết thúc vào 25/5
- Chú ý đổi mới phương pháp dạy học, quản lý HS tránh tình trạng giờ học ồn, bỏ tiết
- Chấm và trả bài kịp thời, hoàn thành các con điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo đúng PPCT; vào điểm kịp thời ở sổ lớp và phần mềm.
- Coi chấm thi khảo sát kỳ II cho HS khối 6,7,8 nghiêm túc, đúng quy chế.
- Tổng kết ,đánh giá xếp loại HS ,vào học bạ đúng quy chế
- Kết hợp với Nhà trường bình xét tốt nghiệp cho HS K 9,chuẩn bị cho việc ôn thi vào lớp 10 đạt kết quả cao nhất
 
3. Các hoạt động khác:
- Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ kịp thời trong tập thể CĐ
- Đẩy mạnh các hoạt động TDTT vào các buổi chiều sau giờ dạy phụ khóa.
- Tổ chức lễ toạ đàm ,chia tay đ/c Lễ nghỉ hưu từ 1/5/2014
- Tổ chức đánh giá xếp loại GV,bình bầu xếp loại đoàn viên nghiêm túc vào cuối năm.
- Kết hợp với Nhà trường tổ chức tốt lễ tổng kết năm học 2012-2013
- Thu CĐ phí tháng 5, quỹ nghỉ hưu năm 2014 với mức 20000đ/người/năm.
- Chuẩn bị ,bổ túc hồ sơ CĐ, hồ sơ các bộ phận chuẩn bị đón đoàn kiểm tra chéo của CĐ nghành vào đợt 14-16/5/2014.
- Chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ thi đ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thcs diễn, xã hội, tổ kh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 106

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2262

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 432291