DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Nghị Quyết HNCBCC_ VC_ NLĐ

Thứ tư - 16/03/2016 08:25
PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                               Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc
           Số …./ NQ - HNCBCC
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
NĂM HỌC 2005-2006
Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng năm học 2005-2006đã họp từ  7giờ 15 phút ngày 24/ 9/ 20085đến 17 giờ 00 Phút cùng ngày
Hội nghị có mặt 38 cán bộ , giáo vên, công nhân viên trên tổng số 38  cán bộ , giáo vên, công nhân viên của trường
Hội nghị nghe báo cáo tổng kết đánh giá nhiệm vụ năm học 2004 – 2005 và chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ năm học 2005 -2006
Qua thảo luận hội nghị đã thống nhất như sau:
I. Đánh giá tổng kết năm học 2004 - 2005
 Hội nghị thống nhất các nội dung chính được nêu trong bản đánh giá tổng kết gồm:
-  Trong năm học qua trường THCS Diễn Hoàng đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh phong trào thi đưa 2 tốt hoàn thành nhiệm vụ năm học  được phòng GD &ĐT đánh giá trường tiên tiến
- Đẩy mạnh công tác xây dượng CSVC  phục vụ tốt cho công tác dạy và học trong điều kiện có thể của địa phương
II. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2005 – 2006
- Căn cứ vào bản đánh giá tổng kết năm học 2004 – 2005 và tình hình thực tế năm học 2005 -2006 . Hội nghị đã tyhống nhất và  quyết tâm thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu mà hội nghị đã đề ra
- Hội nghị đã bàn bạc bổ sung những nhận định , các ưu điểm và khuyết điểm  utừ đó đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2005 – 2006
III. Tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến trong hội nghị
- Các ý kiến  đều tập trung về việc nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là nâng cao chất lượng dại trà, chất lượng mủi nhọn, có kế hoạch phụ kém để hạn chế mức thấp nhất HS yếu kém
- Các ý kiến cũng nhấn mạnh vấn đề xây dựng khối đoàn kết thống nhất đồng tâm vì sự nghiệp giáo dục. Xây dựng nề nếp trường học, giáo dục đạo đức tác phong lối sống cho học sinh, vấn đề xây dựng CSVC phục vụ cho công tác dạy và học
IV. Hội nghị đã biểu quyết  phương hướng , nhiệm vụ năm học 2005 – 2006 như sau:
- Đồng ý với bản chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm học 2005 – 2006 là
  38/38 = 100%
     - Đồng ý với các ý kiến phát biểu bổ sung vào bản chỉ tiêu phơng hướng nhiệm vụ năm học 2005 -2006  là 38/38 = 100%
 V. Hội nghị đã bầu ra ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí:
                 1. Vũ Quang châu
                 2. Lê Văn Nam 
                 3.  Nguyễn Đức Nam
Thay mặt cho hội nghị giám sát  việc thực hiện các chỉ tiêu mà hội nghị đã đề ra
 Hội nghị kết thúc vào hồi 17giờ  00 phút  ngày 24 / 9/ 2005
          Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng
                  Chủ tọa                                               Thư ký
                Vũ Quang Thi                               Phạm Văn Hường
 
PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                   Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc
      
        Số …./ NQ - HNCBCC
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
NĂM HỌC 2006-2007
Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng năm học 2006-2007đã họp từ  7giờ 15 phút ngày 19/ 9/ 2006 đến 17giờ 00 Phút cùng ngày
Hội nghị có mặt 37 cán bộ , giáo vên, công nhân viên trên tổng số 38 cán bộ , giáo vên, công nhân viên của trường
Hội nghị nghe báo cáo tổng kết đánh giá nhiệm vụ năm học 2005 – 2006 và chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ năm học 2006 -2006
Qua thảo luận hội nghị đã  thống nhất như sau:
I. Thống nhất những nội dung chính trong báo cáo tổng kết năm học
2005 – 2006 bao gồm:
- Trong năm học qua trường THCS Diễn Hoàng  đã tổ chức tốt các hoạt động dạy và họcvà đã đạt được nhưnghx kết quả đáng khích lệ
- Hội nghị đã nhận định những  về ưu điểm , khuyết điểm và  đã chỉ rỏ nguyên nhân của những tồn tại đó
II. Tham gia tham luận , thảo luận tại hội nghị:
- Các ý kiến tập trung về phương hướng , chỉ tiêu , biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 – 2007 nhằm đẩy mạnh các hoạt động dạy và học trong nhà  trường
- Thống nhất các nội dung trong báo cáo tổng kết năm học 2005 – 2006 và phương hướng , chỉ tiêu , biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 – 2007
- Bổ sung các nội dung trong các chỉ tiêu hoạt động dạy học cũng như các giải pháp thực hiện nhất là việc dạy thật học thật, kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc , nâng cao tinh thần tự học và sáng tạo , nhằm nâng cao trình độ , phẩm chất đạo đức để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
III. Hội nghị đã biểu quyết  phương hướng , nhiệm vụ năm học 2006 – 2007 như sau:
- Đồng ý với bản chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm học 2006 – 2007 là
  37/37 = 100%
     - Đồng ý với các ý kiến phát biểu bổ sung vào bản chỉ tiêu phơng hướng nhiệm vụ năm học 2005 -2006  là 37/37 = 100%
           Hội nghị kết thúc vào hồi 17giờ  00 phút  ngày 19 / 9/ 2006
          Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng
 
                  Chủ tọa                                                  Thư ký
 
 
 
                Vũ Quang Thi                               Phạm Văn Hường
 
 
 
 
PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                   Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc
      
        Số …./ NQ - HNCBCC
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
NĂM HỌC 2007-2008
Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng năm học 2007-2008đã họp từ  7giờ 15 phút ngày 28/ 9/ 2007  đến 17giờ 00 Phút cùng ngày
Hội nghị có mặt 33 cán bộ , giáo vên, công nhân viên trên tổng số 36 cán bộ , giáo vên, công nhân viên của trường
Hội nghị nghe báo cáo tổng kết đánh giá nhiệm vụ năm học 2006 – 2007 và chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ năm học 2007 -2008. Nghe báo cáo hoạt động công đoàn năm học 2006 -2007, mục tiêu phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2007 - 2008
Qua thảo luận hội nghị đã  thống nhất như sau:
I. Hội nghị cơ bản thống nhất những nội dung trong bản báo cáo tổng kết năm học 2006 – 2007  gồm:
- Trong năm học qua trường THCS Diễn Hoàng đã tổ chức tốt các hoạt động dạy và học và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ
- Hội nghị đã bổ sung những nhận định về ưu điểm , khuyết điểm và đã chỉ rỏ nguyên nhân của những tồn tại đó
II. Than gia thom luận , thảo luận tại hội nghị
- Các ý kiến tập trung thảo luận về phương hướng , chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2007- 2008, tổ chức tốt các hoạt động dạy học nhằm đẩy mạnh phong tròa dạy học và giáo dục trong nhà trường
- Thống nhất các nội dung trong báo cáo tổng kết năm học 2006 – 2007 , phương hướng nhiệm vụ , chỉ tiêu , biện pháp năm học 2007- 2008
- Hội nghị đã bổ sung các chỉ tiêu  , phương hướng  cũng như các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008 nhất là tiếp tục thực hiện cuộc vận động hai không với bốn nội dung “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ”. “ Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp ” . Kiểm tra đánh giá ngiêm túc nhằm nâng cao tinh thần tự học và sáng tạo  của học sinh
III. Hội nghị đã biểu quyết  phương hướng , nhiệm vụ năm học 2005 – 2006 như sau:
- Đồng ý với bản chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm học 2005 – 2006 là
  33/33 = 100%
     - Đồng ý với các ý kiến phát biểu bổ sung vào bản chỉ tiêu phơng hướng nhiệm vụ năm học 2005 -2006  là 33/33 = 100%
III. Hội nghị đã bầu ra ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí:
               1. Nguyễn Đức Nam
               2. Lê Văn Nam
               3. Lê Thị Hương
Thay mặt cho hội nghị giám sát  việc thực hiện các chỉ tiêu mà hội nghị đã đề ra
 Hội nghị kết thúc vào hồi 17giờ  00 phút  ngày 24 / 9/ 2005
          Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng
               Chủ tọa                                                  Thư ký
 
 
                Vũ Quang Thi                               Phạm Văn Hường
 PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                   Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc
      
        Số …./ NQ - HNCBCC
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
NĂM HỌC 2008-2009
Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng năm học 2008-2009đã họp từ  7giờ 15 phút ngày 27/ 9/ 2008 đến 11giờ 45 Phút cùng ngày
Hội nghị có mặt 35 cán bộ , giáo vên, công nhân viên trên tổng số 37 cán bộ , giáo vên, công nhân viên của trường (Bao gồm cả nhân viên bảo vệ và hợp đồng trường )
Hội nghị đã :
-Nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2007- 2008 và báo cáo mục tiêu ,phương hướng ,nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 .
- Nghe báo cáo công tác thi đua năm học 2007- 2008 và kế hoạch công tác thi đua năm học 2008 - 2009 .
Nghe báo cáo công tác tài chính năm học 2007- 2008 và hoạt động tài chính năm học 2008 -2009 .
- Nghe báo cáo hoạt động thanh tra năm học 2007 – 2008 và kế hoạch công tác thanh tra năm học 2008 - 2009
- Nghe báo cáo dự thảo  về quy chế nội bộ của nhà trường năm học 2007- 2008
- Nghe đại diện lảnh đạo địa phương và lảnh đạo phòng GD & ĐT phát biểu ý kiến
- Nghe giải trình của Đ/c Hiệu trưởng về các vấn đề các tổ chuyên môn và công đoàn kiến nghị
 Qua thảo luận hội nghị đã thống nhất biểu quyết các nội dung sau:
1)    Các ý kiến tập trung thảo luận về phương hướng , chỉ tiêu biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 , tổ chức tốt các hoạt động dạy học nhằm đẩy mạnh phong trào giáo dục trong nhà trường
2)    Biện pháp nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mủi nhọn ,phương pháp luyệm thi vào THPT đạt kết quả cao
3)    Nâng cao công tác thi đua, quản lý thi đua học sinh , chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp
4)    Nâng cao công tác kiểm tra , thanh tra các hoạt động trong nhà trường
5)    Bổ sung những nội dung trong các chỉ tiêu hoạt động dạy học cũng như giải pháp thực hiện nhất là tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không ” với 4 nội dung “ Nói không với tiêu cực trong thi cử , bệnh thành tích trong giáo dục , Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và chống học sinh ngồi nhầm lớp”. và cjhủ đề năm học “ ứng dụng cômh nghệ thông tin . đổi mới quản lý tài chính và cuộc vận động xây dựn trường học thân thiện học sinh tích cực “ Việc dạy thật học thật , kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc, nâng cao tinh thần tự học  nhằm nâng cao trình độ , phẩm chất đạo đức để mổi thầy giáo là tấm gương sáng về đạo  tự học và sáng tạo. Đoàn kết , nhất trí cao trong dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục .
Hội nghị đã biểu quyết các chỉ tiêu như sau:
-Đồng ý với bản chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm học 2008 – 2009 là 35/35 = 100%
- Nhất trí với bản dự thảo quy chế nội bộ và các ý kiến bổ sung là 35./35 = 100%
- Hội nghị chứng nhận sự cam kết thi đua của các tổ chuyên mổn trước hội đồng thi đua với 100% CBCC đăng ký
            Hội nghị kết thúc vào hồi 11giờ  45 phút  ngày 27 / 9/ 2008
          Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng
 
                  Chủ tọa                                                  thư ký
 
 
 
 
 
                Vũ Quang Thi                               Phạm Xuân Thắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                   Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc
      
        Số 01/ NQ - HNCBCC
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
NĂM HỌC 2009-2010
 
Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng năm học 2009-2010 đã họp từ  7giờ 15 phút ngày 28/ 9/ 2009  đến 11giờ 45 phút cùng ngày
Hội nghị có mặt 36 cán bộ , giáo vên, công nhân viên trên tổng số 37 cán bộ , giáo vên, công nhân viên của trường được triệu tập
Hội nghị đã :
-Nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2008- 2009 và báo cáo mục tiêu ,phương hướng ,nhiệm vụ năm học 2009 - 2010.
- Nghe báo cáo công tác thi đua năm học 2008- 2009 và kế hoạch công tác thi đua năm học 2009 - 2010 .
- Nghe báo cáo công tác tài chính năm học 2008- 2009 và hoạt động tài chính năm học 2009 -2010 .
- Nghe báo cáo hoạt động thanh tra năm học 2008 – 2009 và kế hoạch công tác thanh tra năm học 2009 - 2010
- Nghe báo cáo dự thảo  về quy chế nội bộ của nhà trường năm học 2009- 2010
-Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chuyên môn và công đoàn
- Nghe đại diện lảnh đạo địa phương và lảnh đạo phòng GD & ĐT phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
- Nghe giải trình của Đ/c Hiệu trưởng về các vấn đề các tổ chuyên môn và công đoàn kiến nghị
- Nghe đại diện lảnh đạo địa phương và lảnh đạo phòng GD & ĐT phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
- Nghe công bố khen thưởng, trao thưởng và phát động phong trào thi đua năm học 2009 - 2010
Qua thảo luận hội nghị đã thống nhất biểu quyết các nội dung sau:
6)    Các ý kiến tập trung thảo luận về phương hướng , chỉ tiêu biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 , tổ chức tốt các hoạt động dạy học nhằm đẩy mạnh phong trào giáo dục trong nhà trường
7)    Biện pháp nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mủi nhọn ,phương pháp rèn luyện và bồi dưỡng đội ngũ, phương pháp luyện thi vào THPT đạt kết quả cao
8)    Xây dựng chỉ tiêu thi đua của cán bộ CC cho năm học 2009 – 2010 và tổ chức đăng ký hi đua ở các tổ CM,CĐ
9)    Kiện toàn ban TTND và thống nhất kế hoạch  kiểm tra nội bộ trường học, công tác thanh tra kiểm tra của ban TTNDcác hoạt động trong nhà trường
10)             Bổ sung những nội dung trong các chỉ tiêu hoạt động dạy học cũng như giải pháp thực hiện nhất là tiếp tục thực hiện 3  cuộc vận động và một phong trào thi đua 
 + Nói không với tiêu cực trong thi cử , bệnh thành tích trong giáo dục ,
 + Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và chống học sinh ngồi nhầm lớp”.
       + Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo
     Một phong trào thi đua:Trường học thân thiện – học sinh tích cực
 và  thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.  Việc dạy thật học thật , kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc, nâng cao tinh thần tự học  nhằm nâng cao trình độ , phẩm chất đạo đức để mổi thầy giáo là tấm gương sáng về đạo  tự học và sáng tạo. Đoàn kết, nhất trí cao trong dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục .
 
Hội nghị đã biểu quyết các chỉ tiêu như sau:
-Đồng ý với bản chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm học 2009 – 2010 là
        / 36 =
- Nhất trí với bản dự thảo quy chế nội bộ và các ý kiến bổ sung là
        / 36 =
-         Hội nghị chứng nhận sự cam kết thi đua của các tổ chuyên mổn trước hội đồng thi đua với 100% CBCC đăng ký
              Hội nghị đã bầu ra ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí:
 
                 1   Phan Thị Tú          
                 2.  Hoàng Thị Lê Na
                 3. Lê Văn Nam
Thay mặt cho hội nghị giám sát  việc thực hiện các chỉ tiêu mà hội nghị đã đề ra
Hội nghị kết thúc vào hồi 11giờ  45 phút  ngày 28 / 9/ 2009
          Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng
 
                  TM. đoàn chủ tịch                                   Thư ký
 
 
 
                             Vũ Quang Thi                               Phạm Xuân Thắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                      Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc
      
      Số 01/ NQ - HNCBCC
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
NĂM HỌC 2010-2011
 
Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng năm học 2010-2011 đã họp từ  7giờ 15 phút ngày 22/ 9/ 2010  đến 11giờ 45 phút cùng ngày
Hội nghị có mặt 36 cán bộ , giáo vên, công nhân viên trên tổng số 37 cán bộ , giáo vên, công nhân viên của trường được triệu tập
Hội nghị đã :
-Nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2009- 2010 và báo cáo mục tiêu ,phương hướng ,nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 do Đ/C Vũ Quang Thi – HT trình bày
- Nghe báo cáo công tác thi đua năm học 2009- 2010 và kế hoạch công tác thi đua năm học 2010 - 2011  do Đ/C Nguyễn Thị Loan – chủ tịch công đoàn trình bày
- Nghe báo cáo công tác tài chính năm học 2009- 2010 và hoạt động tài chính năm học 2010 -2011 do Đ/C cao Xuân Lộc – kế toán trình bày
- Nghe báo cáo hoạt động thanh tra năm học 2009 – 2010 và kế hoạch công tác thanh tra năm học 2010 - 2011 do Hoàng Thị Lê Na- Trưởng ban thanh tra trình bày
- Nghe báo cáo dự thảo  về quy chế nội bộ của nhà trường năm học 2010- 2011
do Đ/C Vũ Quang Thi – HT trình bày
-Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chuyên môn và công đoàn do Đ/C Nguyễn Thị Loan – chủ tịch công đoàn trình bày
- Nghe đại diện lảnh đạo địa phương và lảnh đạo phòng GD & ĐT phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
- Nghe giải trình của Đ/c Hiệu trưởng về các vấn đề các tổ chuyên môn và công đoàn kiến nghị
- Nghe công bố khen thưởng, trao thưởng và phát động phong trào thi đua năm học 2010 - 2011
Qua thảo luận hội nghị đã thống nhất biểu quyết các nội dung sau:
1.Các ý kiến tập trung thảo luận về phương hướng , chỉ tiêu biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 , tổ chức tốt các hoạt động dạy học nhằm đẩy mạnh phong trào giáo dục trong nhà trường
Biện pháp nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mủi nhọn ,phương pháp rèn luyện và bồi dưỡng đội ngũ, phương pháp luyện thi vào THPT đạt kết quả cao
Cụ thể: + Chi bộ đạt danh hiệu TSVMTB
            + Trường đạt TT
            + Các tổ chức: CĐ, NC, ĐTN, ĐTN đạt xuất sắc
            + HSG huyện khối 9: 10 đến 12 em
            + HSG tỉnh: 2 em
            + Có ít nhất 8 em đạt GTQM cấp huyện và 2 em đạt GTQM cấp tỉnh
             + Chất lượng đại trà đạt và vượt mặt bằng cấp huyện
             + HS thi vào THPT  đứng thứ hai trong cụm
             + SKKN: có ít nhất 1 sáng kiến được phòng công nhận bậc 3;
                            2 SK bậc 2
2. Xây dựng chỉ tiêu thi đua của cán bộ CC cho năm học 20010 – 2011 và tổ chức đăng ký hi đua ở các tổ CM,CĐ
3.Bổ sung những nội dung trong các chỉ tiêu hoạt động dạy học cũng như giải pháp thực hiện nhất là tiếp tục thực hiện 3  cuộc vận động và một phong trào thi đua 
 + Nói không với tiêu cực trong thi cử , bệnh thành tích trong giáo dục ,
 + Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và chống học sinh ngồi nhầm lớp”.
       + Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo
      Một phong trào thi đua:Trường học thân thiện – học sinh tích cực
 và  thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.  Việc dạy thật học thật , kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc, nâng cao tinh thần tự học  nhằm nâng cao trình độ , phẩm chất đạo đức để mổi thầy giáo là tấm gương sáng về đạo  tự học và sáng tạo. Đoàn kết, nhất trí cao trong dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục .
 
Hội nghị đã biểu quyết các chỉ tiêu như sau:
-Đồng ý với bản chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm học 2010 – 2011 là
       36 / 36 = 100%
- Nhất trí với bản dự thảo quy chế nội bộ và các ý kiến bổ sung là
       36 / 36 = 100%
-         Hội nghị chứng nhận sự cam kết thi đua của các tổ chuyên mổn trước hội đồng thi đua với 100% CBCC đăng ký
Hội nghị kết thúc vào hồi 11giờ  45 phút  ngày 22 / 9/ 2010
          Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng
 
                  TM. đoàn chủ tịch                                   Thư ký
 
 
 
                             Vũ Quang Thi                               Phạm Xuân Thắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                   Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc
      
        Số 01/ NQ - HNCBCC
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
NĂM HỌC 2011-2012
 
Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng năm học 2011-2012 đã họp từ  7giờ 15 phút ngày 27/ 9/ 2011  đến 11giờ 45 phút cùng ngày
Hội nghị có mặt 32 cán bộ , giáo vên, công nhân viên trên tổng số 33 cán bộ , giáo vên, công nhân viên của trường được triệu tập
Hội nghị đã :
-Nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 và báo cáo mục tiêu ,phương hướng ,nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 do đ/c Vũ Quang Thi – HT trình bày.
- Nghe báo cáo công tác thi đua năm học 2010- 2011 và kế hoạch công tác thi đua năm học 2011 - 2012 do đ/c Hoàng Thị Lê Na – CT CĐ trình bày
- Nghe báo cáo công tác tài chính năm học 2010- 2011 và hoạt động tài chính năm học 2011 -2011 do đ/c Cao Xuân Lộc – KT trình bày .
- Nghe báo cáo hoạt động thanh tra năm học 2010 – 2011 và kế hoạch công tác thanh tra năm học 2011 – 2012 do đ/c Lê Viết Trọng TBTT trình bày
- Nghe báo cáo dự thảo  về quy chế nội bộ của nhà trường năm học 2011- 2012
-Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chuyên môn và công đoàn
- Nghe giải trình của Đ/c Hiệu trưởng về các vấn đề các tổ chuyên môn và công đoàn kiến nghị
- Nghe đại diện lảnh đạo địa phương và lảnh đạo phòng GD & ĐT phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
- Nghe công bố khen thưởng, trao thưởng và phát động phong trào thi đua năm học 2010 - 2011
Qua thảo luận hội nghị đã thống nhất biểu quyết các nội dung sau:
A. Mục tiêu tổng quát:
-         Chi bộ đạt DH vững mạnh trong sạch tiêu biểu,
-         Trường đạt DH  tập thể lao động tiên tiến cấp huyện
-         Công đoàn: đạt vững mạnh xuất sắc, được giấy khen LĐLĐ huyện Diễn Châu
-         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh : Giấy khen của Chủ tịch UBND xã
-         Đội TNTP Hồ CHí Minh đạt Tiên tiến, giấy khen của chủ tịch UBND huyện
-         Tổ khoa học : Đạt tập thể lao động tiên tiến cấp huyện : 2 tổ
B. các chỉ tiêu cụ thể như sau:
1. Công tác giáo dục t­ư tư­ởng chính trị 
-  100% cán bộ, giáo viên có đạo đức tốt, không có biểu hiện vi phạm đạo đức đối với nhà giáo.
- Giữ vững và nâng cao số điểm theo các tiêu chí đánh giá «Trường học thân thiện học sinh tích cực ». Cuối năm học đạt được mức độ khá
- Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.
- Không có học sinh vi phạm kỷ luật, học sinh sa vào các tệ nạ xã hội
2. Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ, công tác thi đua
- Đéi ngò gi¸o viªn : 100% Phẩm chất đạo đức tốt ;100% ®¹t khá, giỏi vÒ chuyªn m«n,
- Kh«ng cã gi¸o viªn ý thøc kÐm, chuyªn m«n yÕu. ;
-  Không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan
-100% cán bộ, giáo viên có  1 đổi mới đáp ứng yêu cầu tự học, tự bồi dưỡng
- Thực hiện 100 % các tiết thí nghiệm thực hành
- Hội thi đồ dùng dạy học tự làm 6 sản phẩm cấp trường, 1 sản phẩm dự thi cấp huyện
- Kiểm tra hoạt động SP 1/3 số GV/ năm (10 GV).
- Kiểm tra chuyên đề 100 % số giáo viên / năm (29 GV).
- 100 % giáo viên đều có bộ hồ sơ tốt hoặc khá không có bộ hồ sơ TB
- Hội thi giáo viên dạy giỏi trường: đạt ít nhất 8 giáo viên
- Hội thi GVG cấp huyện ít nhất 4 GV
- 100 % CBCC đều có đề tài SKKN có ít nhất 6 đề tài bậc ba, có Đề tài SKKN bậc 4 cấp tỉnh
- Bồi dưỡng để cho 2 đồng chí  giáo viên  được kết nạp vào ĐCSVN  trong năm học
- Danh hiệu TĐ cuối năm : LĐTT 29 Đ/c , CSTĐCS 6 đ/c
3. Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục
- Chất lượng văn hóa 42 % khá , giỏi, ;Loại giỏi >3,5 %
- Chất lượng đạo đức 97 % đạt khá, tốt , Không có HS yếu về đạo đức
- Tỷ lệ tốt nghiệp THCS là   98,0% - Tỉ lệ thi vào lớp 10 THPT đạt 70 % thứ nhất cụm
- Chất lượng đại trà xếp thứ 15 về trước trong toàn huyện, Không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội
- HSG huyện khối 9 ít nhất 15 em bằng 15,0% số học sinh khối 9 
 - Có HSG tỉnh khối 9 đạt giải
- Học sinh đầu khá giỏi khối 6,7,8 được thẩm định đề của phòng chiếm 15 % tổng số HS : ít nhất 40 em
- Phấn đấu HSG nằm trong tốp  10 của huyện
-  100 % học sinh khối 9 được học  NPT, thi nghề đậu 100 % loại khá và tốt , không có HS đạt trung bình
- Tham gia HKPĐ các cấp đầy đủ các bộ môn ; có HSG năng khiếu cấp huyện ít nhất 3 em , cấp tỉnh 1 em
-  Từng bước hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục : Có đủ các loại hồ sơ, kiện toàn các minh chứng, có đủ điều kiện để viết báo cáo và công bố kết quả tự đánh giá.
4. Các hoạt động về xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
- Đủ các tài liệu , SGK, STK, các tài liệu khác phục vụ cho dạy và học
- Đủ các điều kiện về ánh sáng, quạt mát , ban ghế cho học sinh
- Đủ các thiết bị dạy học, kể cả các dụng cụ thí nghiệm, hóa chất phục vụ cho các môn có bài dạy thực hành
- Tăng cường CSVC cho Thư viện, phòng đoàn đội, phòng truyền thống nhà trường
- Bảo quản CSVC, trang trí các phòng học đẹp, đúng tiêu chuẩn
- Đảm bảo CS hạ tầng cho hệ thống máy tính, mạng Iternet phục vụ dạy học tốt
- Xây dựng được 1 công trình vệ sinh khép kín cho thầy và trò
5. C«ng t¸c x©y dùng tr­êng chuÈn quèc gia.
         Ngày 9/9 / 2011 Ban thường vụ Đảng ủy họp với lãnh đạo trường thẩm định đề án xây dựng chuẩn quốc gia tại THCS đã thống nhất các chỉ tiêu về thời gian như sau :
 - Tháng 3/2012 : Nhà trường hoàn thành các loại hồ sơ trường chuẩn theo quy định
 - Tháng 4/2012 : Đề nghị Huyện Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí của trường chuẩn QG tại THCS Diễn Hoàng
- Tháng 7/2012: Tiếp tục thực hiện các điều chỉnh kế hoạch sau khi có kết quả kiểm tra
- Tháng 4/2013 : Tỉnh kiểm tra kết quả xây dựng trường THCS Đạt chuẩn quốc gia
6. Về quy chế chi tiêu nội bộ
Qua thảo luận hội nghị cũng đã cơ bản thống nhất như quy chế BGH đề ra và thống nhất lại một số cơ chế như sau
-         Quy chế hỗ trợ GVBDHSG là như nhau
-         Vắng hội họp, sinh hoạt tập thể : - 30.000đ/ngày
-         Vắng chào cờ đầu tuần : - 10.000 đ/lượt
Hội nghị cũng đã bổ sung những nội dung trong các chỉ tiêu hoạt động dạy học cũng như giải pháp thực hiện nhất là tiếp tục thực hiện 3  cuộc vận động và một phong trào thi đua 
 + Nói không với tiêu cực trong thi cử , bệnh thành tích trong giáo dục ,
 + Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và chống học sinh ngồi nhầm lớp”.
       + Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo
     Một phong trào thi đua:Trường học thân thiện – học sinh tích cực
 và  thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.  Việc dạy thật học thật , kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc, nâng cao tinh thần tự học  nhằm nâng cao trình độ , phẩm chất đạo đức để mổi thầy giáo là tấm gương sáng về đạo  tự học và sáng tạo. Đoàn kết, nhất trí cao trong dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục .
Hội nghị chứng nhận sự cam kết thi đua của các tổ chuyên môn trước hội đồng thi đua với 100% CBCC đăng ký
Hội nghị đã bầu ra ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí:
                 1   Lê Vi ết Trọng
                 2.  Phan Thị Tú
                 3. Lê Văn Nam
Thay mặt cho hội nghị giám sát  việc thực hiện các chỉ tiêu mà hội nghị đã đề ra
Hội nghị kết thúc vào hồi 11giờ  45 phút  ngày 27 / 9/ 2011
          Hội nghị cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng
 
     TM. đoàn chủ tịch                                                    Thư ký
                
 
 
 
             Vũ Quang Thi                                                   Phạm Xuân Thắng
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc`
`
                                                                    Diễn Hoàng, ngày  20 tháng 9 năm 2012
`
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBCC
Năm học 2012-2013
 
       Hội nghị Cán bộ công chức trường THCS DIỄN HOÀNG năm học 2012-2013 đã tổ chức từ 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2012 đến 11 giờ 30 phút  ngày 20 tháng 9 năm 2012 tại văn phòng trường THCS DIỄN HOÀNG                   
      Sau khi thảo luận báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và phương hướng,
nhiệm vụ năm học 2012-2013 và các báo cáo theo quy định , tiếp thu ý kiến chỉ
đạo của Đại biểu địa  phương và Cấp ủy nhà trường cũng như ý kiến phát biểu
của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
 
HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ
 
1- Nhất trí với bản báo cáo về phương hướng và nhiệm vụ của nhà trường.
Hội nghị thống nhất biểu quyết một số chỉ tiêu sau:
     a. Nhóm chỉ tiêu về chất lượng giáo dục:
- Chất lượng văn hóa 48 % khá , 7 % giỏi, ; TB 44 %
- Chất lượng đạo đức 99 % đạt khá, tốt , Không có HS yếu về đạo đức
- Tỷ lệ tốt nghiệp THCS là  98 % - Tỉ lệ thi vào lớp 10 THPT đạt 75 %
- Chất lượng đại trà đạt và vượt mặt bàng huyện, Không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội
- HSG huyện khối 9 ít nhất  16 em bằng 18,6 % số học sinh khối 9 
 - Có 02 HSG tỉnh khối 9
- Học sinh đầu khá giỏi khối 6,7,8 được thẩm định đề của phòng chiếm ít nhất 40 em
- Phấn đấu HSG nằm trong tốp  10 của huyện
- HSG IOE và giải toán qua mạn mỗi môn 12 em( 04 em/ khối / môn)
-  100% học sinh khối 9 được học  NPT, thi nghề đậu 100% loại khá và giỏi , không có HS đạt trung bình
-  Từng bước hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục : Có đủ các loại hồ sơ, kiện toàn các minh chứng, có đủ điều kiện để viết báo cáo và công bố kết quả tự đánh giá.
   b. Nhóm chỉ tiêu về Xây dựng trường chuẩn quốc gia và giữ vững chất
lượng trường chuẩn quốc gia:
Ngày 9/9 / 2011 Ban thường vụ Đảng ủy họp với lãnh đạo trường thẩm định đề án xây dựng chuẩn quốc gia tại THCS đã thống nhất các chỉ tiêu về thời gian như sau :
 - Tháng 3/2012 : Nhà trường hoàn thành các loại hồ sơ trường chuẩn theo quy định
 - Tháng 4/2012 : Đề nghị Huyện Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí của trường chuẩn QG tại THCS Diễn Hoàng
- Tháng 7/2012: Tiếp tục thực hiện các điều chỉnh kế hoạch sau khi có kết quả kiểm tra
- Tháng 4/2013 : Tỉnh kiểm tra kết quả xây dựng trường THCS Đạt chuẩn quốc gia
    c. Nhóm chỉ tiêu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động
-  100% cán bộ, giáo viên có đạo đức tốt, không có biểu hiện vi phạm đạo đức đối với nhà giáo.
- Giữ vững và nâng cao số điểm theo các tiêu chí đánh giá “Trường học thân thiện học sinh tích cực ”. Cuối năm học đạt được mức độ khá
- Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.
- Không có học sinh vi phạm kỷ luật, học sinh sa vào các tệ nạ xã hội
      d. Nhóm chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ:
- Đéi ngò gi¸o viªn : 100% Phẩm chất đạo đức tốt ;100%  khá, giỏi về chuyên môn
- Kh«ng cã gi¸o viªn ý thøc kÐm, chuyªn m«n yÕu. 
-  Không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan
-100% cán bộ, giáo viên có  1 đổi mới đáp ứng yêu cầu tự học, tự bồi dưỡng
- Thực hiện 100 % các tiết thí nghiệm thực hành
- Kiểm tra hoạt động SP 1/3 số GV/ năm (10 GV).
- Kiểm tra chuyên đề 100 % số giáo viên / năm (26 GV).
- 100 % giáo viên đều có bộ hồ sơ tốt hoặc khá không có bộ hồ sơ TB
- Hội thi giáo viên dạy giỏi trường: đạt ít nhất 10 giáo viên
- Bồi dưỡng để cho 2 đồng chí  giáo viên  được kết nạp vào ĐCSVN  trong năm học
- Danh hiệu TĐ cuối năm : LĐTT 31 Đ/c , CSTĐCS 5 đ/c
     e. Nhóm chỉ tiêu về sáng kiến kinh nghiệm, đố dùng dạy học,
- 100 % CBCC đều có đề tài SKKN có ít nhất 5 đề tài bậc ba, có Đề tài SKKN bậc 4 cấp tỉnh
- 100% CB-GV tham gia làm đồ dùng dạy học, cuối năm mỗi nhóm có ít nhất một đồ dùng dự thi cấp trường
       g. Chỉ tiêu khác:
- Đủ các tài liệu , SGK, STK, các tài liệu khác phục vụ cho dạy và học
- Đủ các điều kiện về ánh sáng, quạt mát , ban ghế cho học sinh
- Đủ các thiết bị dạy học, kể cả các dụng cụ thí nghiệm, hóa chất phục vụ cho các môn có bài dạy thực hành
- Tăng cường CSVC cho Thư viện, phòng đoàn đội, phòng truyền thống nhà trường
- Bảo quản CSVC, trang trí các phòng học đẹp, đúng tiêu chuẩn
- Đảm bảo CS hạ tầng cho hệ thống máy tính, mạng Iternet phục vụ dạy học tốt
- Xây dựng được 1 công trình vệ sinh khép kín cho thầy và trò
       h. Một số biện pháp thực hiện
 - Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
- Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ, đẩy mạnh công tác thi đua
- Thực hiện tốt kế hoạch giáo dục
- Đổi mới công tác quản lý hành chính
- Tăng cường CSVc trường học, từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
- Tăng cường và  tham gia  tốt các hoạt động xã hội
2. Hội nghị giao cho Ban lãnh đạo nhà trường cùng phối hợp với Công đoàn và các
tổ chức đoàn thể căn cứ vào các chỉ tiêu trên xây dựng chương trình hành động sát
thực để tổ chức thực hiện tốt những chỉ tiêu đã được biểu quyết trên đây.
Hội nghị cán bộ công chức năm học 2012-2013 kêu gọi tất cả các đồng chí
cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết nhất trí , vượt mọi khó khăn phấn đấu thực
hiện thắng lợi Nghị quyết này.
 
HỘI NGHỊ CBCC TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
NĂM HỌC 2012-2013
 
     TM. đoàn chủ tịch                                                    Thư ký
                
 
             Vũ Quang Thi                                                   Phạm Xuân Thắng
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc`
`
                                                                    Diễn Hoàng, ngày  20 tháng 9 năm 2013
`
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBCC
Năm học 2013-2014
 
       Hội nghị Cán bộ công chức trường THCS Diễn Hoàng  năm học 2013-2014 đã tổ chức từ 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2013 đến 11 giờ 30 phút  ngày 20 tháng 9 năm 2013 tại văn phòng trường THCS Diễn Hoàng
         Hội nghị có mặt   20/33 CBGV- CNV được triệu tập
         Sau khi thảo luận báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014 và các báo cáo theo quy định, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện PGD & ĐT Diễn Châu, đại biểu địa  phương và Cấp ủy nhà trường cũng như ý kiến phát biểu của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
 
HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ
 
1  - Nhất trí với bản báo  cáo tổng kết năm học 2012-2013
    - Nhất trí với bản báo cáo về phương hướng và nhiệm vụ của nhà trường.năm học 2013 – 2014 cụ thể hội nghị thống nhất biểu quyết một số chỉ tiêu sau:
  a. Nhóm chỉ tiêu về chất lượng giáo dục:
* Về đạo đức học sinh
-Xếp loại HK : tốt 245/338 = 72,5%,  Khá 79/338 =23,3 %, TB: 14/338 =4,2 %  không có HS hạnh kiểm yếu
 * Về chất lượng  dạy và học:
- Lên lớp các khối 6, 7, 8 đều đạt từ  97% đến 99%.
            - Từ 96 đến 99% HS khối 9 tốt nghiệp THCS .
- Các em học sinh khối 9 thi vào lớp 10 THPT đỗ 80% / tổng số HS dự thi
            - Học sinh bỏ học cuối năm dưới 0,5 %. 
            - Chất lượng HS ở các kì khảo sát chất lượng đều đạt bình quân trên mặt bằng chung của huyện, Chất lượng đại trà xếp thứ 15 về trước trong toàn huyện. Tỉ lệ xếp loại học lực cả năm cụ thể như sau:
 - Loại giỏi 18/338 = 5,3 %;     - Loại Khá :160/336 = 47,4 %  
 - Loại TB: 130/338=38,5% ;   - Loại yếu    30/358=8,8 %  
   Không có HS xếp học lực kém
* Về HSG:
- Tổ chức thi HSG cấp trường có chất lượng, hiệu quả cao. ít nhất 30 lượt em
- Tham gia thi HSG cấp huyện đạt ít nhất 16 em, mỗi tổ có 1 HSG cấp tỉnh
- Tham gia giải Toán, tiếng Anh trên mạng đạt 12 em/bộ môn cấp huyện
- Thi TDTT cấp huyện ít nhất 05 em,  01 em giỏi cấp tỉnh
   b. Nhóm chỉ tiêu về Xây dựng trường chuẩn quốc gia và giữ vững chất
lượng trường chuẩn quốc gia:
Ngày 28/ 6 / 2013 Ban thường vụ Đảng ủy họp với lãnh đạo trường thẩm định đề án xây dựng chuẩn quốc gia tại THCS đã thống nhất các chỉ tiêu về thời gian như sau :
 - Tháng 9/2014 : Nhà trường hoàn thành các loại hồ sơ trường chuẩn theo quy định
 - Tháng 12/2014 : Đề nghị Huyện Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí của trường chuẩn QG tại THCS Diễn Hoàng
- Tháng 2/2015: Tiếp tục thực hiện các điều chỉnh kế hoạch sau khi có kết quả kiểm tra
- Tháng 4/2015 : Tỉnh kiểm tra kết quả xây dựng trường THCS Đạt chuẩn quốc gia
    c. Nhóm chỉ tiêu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động
-  100% cán bộ, giáo viên có đạo đức tốt, không có biểu hiện vi phạm đạo đức đối với nhà giáo.
- 100% CB – GV thực hiện nghiệm túc chế độ học tập 2 buổi/ ngày theo quy định cấp trên
- Giữ vững và nâng cao số điểm theo các tiêu chí đánh giá “Trường học thân thiện học sinh tích cực ”. Cuối năm học đạt được mức độ khá
- Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.
- Không có học sinh vi phạm kỷ luật, học sinh sa vào các tệ nạ xã hội
      d. Nhóm chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ:
- Đội ngũ giáo viên : 100% Phẩm chất đạo đức tốt ;100%  khá, giỏi về chuyên môn
- Không có giáo viên ý  thức kém, chuyên môn yếu. 
-  Không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan
- Thực hiện 100 % các tiết thí nghiệm thực hành
- Kiểm tra hoạt động SP 1/3 số GV/ năm
- Kiểm tra chuyên đề 100 % số giáo viên / năm (27 GV).
- 100 % giáo viên đều có bộ hồ sơ tốt hoặc khá không có bộ hồ sơ TB
- Hội thi giáo viên dạy giỏi trường: đạt ít nhất 9 giáo viên; 4 đ/c GV giỏi cấp huyện
- Bồi dưỡng để cho 2 đồng chí  giáo viên  được kết nạp vào ĐCSVN  trong năm học
     e. Nhóm chỉ tiêu về sáng kiến kinh nghiệm, đố dùng dạy học,
- 100 % CBCC đều có đề tài SKKN có ít nhất 5 đề tài bậc ba, có  1Đề tài SKKN bậc 4A cấp tỉnh
- 100% CB-GV tham gia làm đồ dùng dạy học, cuối năm mỗi nhóm có ít nhất một đồ dùng dự thi cấp trường
    g. Các Danh hiệu thi đua:
            - 28/32 cán bộ GV đạt danh hiệu "Lao động Tiên tiến"
  - 5 cán bộ GV đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở"
  - Trường đạt danh hiệu " Tập thể lao động Tiên tiến"
  - 2 tổ khoa học danh hiệu "Tập thể lao động Tiên tiến"
- Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc"
  - Liên đội TNTP Hồ Chí Minh đạt danh hiệu "Liên XS cấp huyện"
- Chi đoàn nhà trường đạt danh hiệu "Chi đoàn xuất sắc cấp xã"
- Tập thể lớp: 04  lớp XS( 03 lớp chọn, 01 lớp thường), 04 lớp TT
h. Các quy chế: thống nhất các quy chế nội bộ nhà trường năm học 2013 - 2014
     i. Một số biện pháp thực hiện
 - Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
- Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ, đẩy mạnh công tác thi đua
- Thực hiện tốt kế hoạch giáo dục
- Đổi mới công tác quản lý hành chính
- Triển khai phong trào viết SKKN và làm đò dùng dạy học trong GV
- Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS một cách bền vững. Phối hợp với địa phương kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập cấp xã, quản lý tốt phần mềm PC mới cho cả 3 cấp học
- Tăng cường CSVC trường học, từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
- Tăng cường và  tham gia  tốt các hoạt động xã hội
 
2. Hội nghị bầu ra ban thanh tra nhân dân gồm 3 đ/c
          1. Vũ Đức Minh,
          2. Lê Văn Nam
          3. Phan Thị Tú
Thay mặt cho hội nghị giám sát  việc thực hiện các chỉ tiêu mà hội nghị đã đề ra
3. Hội nghị giao cho Ban lãnh đạo nhà trường cùng phối hợp với Công đoàn và các
tổ chức đoàn thể căn cứ vào các chỉ tiêu trên xây dựng chương trình hành động sát
thực để tổ chức thực hiện tốt những chỉ tiêu đã được biểu quyết trên đây.
Hội nghị cán bộ công chức năm học 2013-2014 kêu gọi tất cả các đồng chí
cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết nhất trí , vượt mọi khó khăn phấn đấu thực
hiện thắng lợi Nghị quyết này.
 
Hội nghị CBCC trường THCS Diễn Hoàng
Năm học 2013-2014
 
      TM. đoàn chủ tịch                                                        Thư ký
               
 
 
 
             Quế Thanh Hải                                                   Phạm Xuân Thắng
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: phòng gd, đt diễn

Những tin mới hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 87

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2243

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 432272