DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Nghị quyết chi bộ năm học 13- 14

Thứ tư - 16/03/2016 08:50
  ĐẢNGBỘ XÃ DIỄN HOÀNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
            CHI BỘ THCS
                                                                                      Diễn Hoàng, ngày 16 tháng 9 năm 2013
 
NGHỊ QUYẾT
Hội  nghị chi bộ trường THCS Diễn Hoàng năm học 2013 – 2014
      
       Hội chi bộ trường THCS Diễn Hoàng  năm học 2013 – 2014 đã họp từ 14 giờ 15 phút ngày 16 tháng 9 năm 2013 đến 17 giờ 30 phút cùng ngày
       Hội nghị có mặt 16  Đ/c Đảng viên trên tổng số 18 Đ/c Đảng viên được triệu tập
Đại hội đã :
   - Nghe báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết  năm học 2012 – 2013 và dự thảo phương hướng , nhiệm vụ công tác Đảng  năm học 2013 - 2014
   - Nghe thảo luận đóng góp ý kiến vào bản báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị năm học  2012 – 2013 và dự thảo phương hướng , nhiệm vụ công tác Đảng năm học 2013 – 2014
   -  Nghe đồng chí Nguyễn Tân – Phó bí thư  trực Đảng  phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
             Sau khi thảo luận báo cáo tổng kết công tác Đảng năm học 2012-2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm học 2013-2014 và các báo cáo theo quy định , tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ xã nhà  cũng như ý kiến phát biểu của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ
                                        HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ
          Nhất trí với bản báo cáo về phương hướng và nhiệm vụ của chi bộ năm học 2013 – 2014 và  thống nhất biểu quyết một số nội dung sau
                               I. Mục tiêu
1. Chi bộ:
            - Tập thể chi bộ  đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh
            -100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt ( hoặc Xuất sắc) nhiệm vụ
            - Phấn đấu trong năm học kết nạp thêm ít nhất 01 đảng viên mới       
2. Nhà trường:
   - Đạt danh hiệu tröôøng tieân tieán
  - Chuẩn quốc gia năm 2015
   - Phấn đấu theo 5 tiêu chí của phong trào thi đua “Xây dựng trường thân thiện học sinh tích cực” đạt ít nhất 90 điểm theo thang điểm 100 của bộ GD-ĐT
  - Tiếp tục triển khai phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  - Triển khai đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia để lãnh đạo địa phương chỉ đạo & triển khai thực hiện, phấn đấu được công nhận danh hiệu vào năm 2015
3. Các đoàn thể
            - Công đoàn:  đạt danh hiệu  CĐ vững mạnh
            -  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh : xuất sắc cấp xã.
            - Liên đội TNTP Hồ Chí Minh:  xuất sắc cấp huyện
4. Giáo viên:
            - Lao động tiên tiến  28/32 = 87,5 %
           - CSTĐCS: 05 đ/c
           - GVGH:04 đ/c
           - GVG cấp trường: 09 đ/c
   5. Học sinh:
            - Học sinh TN THCS:  Từ 96 đến 99%
            - Học sinh giỏi: 18/ 338 = 5,3 %
            - Học sinh tiên tiến:   160/338= 47,4%
            - Học sinh giỏi huyện khối 9: 16 lượt em
            - Hoc sinh giỏi tỉnh:  02 em văn hóa và 01em năng khiếu TDTT 
           - HSG giải toán qua mạng: 12 em; tiếng anh qua mạng: 12 em
            - HSG năng khiếu TDTT: 05 em
           - HSG đầu khá, giỏi khối 6;7;8: 30 lượt em
            - Học sinh bỏ học: dưới 0,5 %.
            - Hạnh kiểm loại tốt: 245/338 = 72,5%
            - Hạn kiểm loại khá:  79/338 = 23,3%
          - Hạnh kiểm TB: 14/338 = 4,2%
            - Không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội.
- Tỷ lệ học sinh vào THPT công lập  80% số lượng HS dự thi
      II. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
     1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và an ninh trường học
1.1 Xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà trường :
Lãnh đạo trường lập kế hoạch bằng văn bản, được cấp quản lý trực tiếp phê duyệt, được công bố công khai theo thông tư 13/2012/TT-BGD&ĐT . Chiến lược phù hợp mục tiêu giáo dục của cấp học được quy định tại Luật Giáo dục, phù hợp với các nguồn lực của nhà trường và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng GD-ĐT.
 1.2 Chỉ đạo hoạt động CM:
 BGH và HĐCM xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG, kế hoạch phụ khóa, phụ kém, triển khai các kế hoạch đó có hiệu quả
 Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, chỉ đạo thực hiện các chuyên đề của tổ trong từng năm học.
 Xây dựng phong trào bồi dưỡng giáo viên từ các tổ CM, xây dựng tinh thần phấn đấu trở thành GVG, cuối năm đạt 4 GVG cấp huyện .
Triển khai phong trào viết SKKN có hiệu quả, cuối năm có 5 SKKN bậc 3, có1 SKKN bậc 4A ở cấp tỉnh
1.3 Chỉ đạo tốt công tác thi đua trong nhà trường :
     Tạo một phong trào thi đua lành mạnh trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Triển khai đồng bộ và tổ chức tốt các phong trào thi đua theo kế hoạch của ngành. Đưa công tác thi đua của đội vào quy cũ có chất lượng
Cụ thể hóa công tác thi đua bằng thang điểm cụ thể, sơ kết, tổng kết đúng kế hoạch, thưởng phạt nghiêm minh , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chi đội, liên đội đủ năng lực để xây dựng hoạt động bề nổi của trường
1.4 Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra:
Tăng cường công tác thanh kiểm tra trên mội lĩnh vực : Công tác dạy học, công tác quản lý, quy chế dân chủ, cơ chế công khai, quản lý tài chính, tài sản, công tác thi đua.
Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo.
1.5 Công tác quản lý tài chính, tài sản :
Các nguồn tài chính của chi bộ, của nhà trường và công đoàn được quản lí đúng luật ngân sách. Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước.
2. Công tác xây dựng CSVC, phát triển văn hóa nhà trường;
- Tất cả các phòng, ban trong nhà trường đều xây dựng được quy chế làm việc, đảm bảo môi trường văn hóa, văn minh;
- 100 % gia đình CB,VC đều đạt danh hiệu GĐVH
- Viết được lịch sử truyền thống nhà trường từ ngày thành lập đến nay
- Giữ vững danh hiệu trường là đơn vị văn hóa cấp huyện
- Tham mưu địa phương xây dựng CSVC để đạt trường chuẩn quốc gia
- Giữ gìn, tôn tạo, làm đẹp cảnh quan trường lớp học
3. Lãnh đạo về công tác tư tưởng
  Tăng cường triển khai trong cán bộ đảng viên, viên chức  nhận thức về sứ mạng và các giá trị cơ bản của nhà trường trong kế hoạch chiến lược của trường
 Triển khai các thông tư chỉ thị mới của ngành
4. Lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể trong nhà trường
Chỉ đạo hội nghị công đoàn cơ sở năm học 2013-2014 thành công để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. BCH CĐ thực hiện tốt chức năng  đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, viên chức; chức năng giám sát hoạt động cơ quan. BCH CĐ tham gia giải quyết tốt các tranh chấp về quyền lợi và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ và Đoàn viên Công đoàn.
Xây dựng tổ nữ công “giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong từng năm học
Công đoàn tham gia vận động và triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đồng thời có trách nhiệm bồi dưỡng và giúp đỡ đoàn viên Công đoàn, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
     Đoàn viên TNCS là hạt nhân tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; gương mẫu trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Giúp đỡ Đoàn viên phấn đấu để trở thành Đảng viên.
Chỉ đạo kiện toàn các tổ chức Đoàn, đội trong nhà trường nhằm tạo ra ban cán sự nhiệt tình, năng nổ, tích cực hoạt động xây dựng bề nổi văn hóa, văn nghệ của trường. Lập kế hoạch bồi dưỡng cán bộ liên đội, kiện toàn ban thi đua học sinh để xây dựng nề nếp học sinh, quản lí tốt các hoạt động NGLL và các phong trào thi đua trong học sinh theo các chủ đề các tháng có chất lượng
5. Công tác xây dựng chi bộ vững mạnh
Xây dựng chi bộ TSVM , 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Cuối năm học phát triển ít nhất 2 đảng viên mới
6. Lãnh đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tổ chức cho tất cả Đảng viên trong Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua đó để mỗi đảng viên nhận thức sâu sắc và chọn một chuyên đề để bản thân tự áp dụng làm theo. Phải tạo được sự đổi mới về tư tưởng của từng đảng viên qua cuộc vận động, tư tưởng Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những công việc hàng ngày. Đảng viên là người mẩu mực thật sự đối với quần chúng, phải thực sự đi đầu làm trước, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay
 
       Hội nghị giao trách nhiệm cho BCH chi ủy   lảnh đạo, chỉ đạo các hoạt động dạy – học và các phong trào thi đua trong nhà trường năm học 2013 – 201
        Hội nghị thống nhất biểu quyết 16/16  = 100% các nội dung , chỉ tiêu, biện pháp nêu trên
        Hội nghị chi bộ  năm học 2013-2014 kêu gọi tất cả các đồng chí Đảng viên đoàn kết nhất trí , vượt mọi khó khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết này
 
Hội nghị chi bộ trường THCS Diễn Hoàng năm học 2013 – 2014
    
                 TM. Đoàn chủ tịch                                                         Thư ký
                           BT
 
 
 
                  Quế Thanh Hải                                                       Phạm Xuân Thắng
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 23

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2179

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 432208