DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI

Kế hoạch hoạt động đội năm hoc2015- 2016

Thứ hai - 21/03/2016 06:57
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH        CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Liên Đội THCS Diễn Hoàng                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số...../...KHĐĐ                          Diễn Hoàng, ngày25 tháng 8 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG                          NĂM HỌC 2015- 2016

 
 
Kinh gửi:  - BGH Trường THCS Diễn Hoàng
                 - HĐĐ Xã Diễn Hoàng
                 - HĐĐ Huyện Diễn Châu
Căn cứ Công văn số 1423/ SGD& ĐT- GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm 2015 – 2016;
Căn cứ Công văn số 645/ PGD&ĐT- THCS về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm 2015 – 2016;
          Căn cứ nghị quyết hội nghị chi bộ trường THCS diễn Hoàng ngày 11/9/2015;
          Căn cứ nghị quyết hội đồng trường THCS diễn Hoàng ngày 19/8/2015;
          Căn cứ nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động  ngày 22/9/2015 của trường THCS Diễn Hoàng.Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016 của HĐĐ Huyện Diễn Châu. Liên Đội trường THCS Diễn Hoàng thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
          Năm học 2015 -2016 diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Lập thành tích chào mừng 70 n¨m c¸ch m¹ng th¸ng 8, quèc kh¸nh 2/9. Căn cứ vào phong trào công tác Đội và thiếu nhi Huyện Diễn Châu Năm học 2015- 2016. Liên Đội THCS Diễn Hoàng đề ra phương hướng và nhiệm vụ công tác Đội năm học 2015 -2016 như sau:
1. THUẬN LỢI:
          Năm học có sự chỉ đạo trực tiếp của phòng GD ĐT Diễn Châu, của Huyện uỷ, UBND huyện Diễn Châu và có nhiều văn bản hướng dẫn của các cấp GD để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. sự quyết tâm của chi bộ, BGH nhà trường giữ vững danh hiệu  "Tập thể lao đông tiên tiến"  cấp huyện,  Liên đội đạt "Xuất sắc  cấp huyện".  Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, BGH nhà trường, năm học này Liên Đội đạt được nhiều thắng lợi và thực hiện tương đối tốt chỉ tiêu đề ra.Hơn nữa trong năm học này được sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND và các cấp lãnh đạo địa phương  nhà trường được quy hoạch khang trang, sạch đẹp. Trường học một ca, bên cạnh đó đa số GV của trường còn rất trẻ say mê với nghề, nề nếp của trường được duy trì nhiều năm đó là cơ sở vững chắc cho việc phấn đấu trong năm học này.
2. KHÓ KHĂN:
          Bên cạnh những thuận lợi đó Liên Đội trường THCS Diễn Hoàng còn gặp rất nhiều khó khăn như: Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đội còn rất nhiều hạn chế.  CSVS và một số trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động đội và trang trí phòng đội còn thiếu. Một số GVCN còn phụ thuộc nhiều vào tổng phụ trách đội,  một số phụ huynh chưa tích cực phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục HS chậm tiến, và đặc biệt còn để con em bỏ học nhiều, Nhiều đội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, kinh phí hoạt động đội còn hạn chế.
II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2015 - 2016:
                                  "ThiÕu nhi NghÖ An
                                  Ph¸t huy truyÒn thèng
                                 HiÕu häc ch¨m ngoan
                                 TiÕn b­íc lªn §oµn "
 III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 1. Chương trình  "Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh":
*Mục đích:
       Xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho các em trong thời kỳ mới nhằm giáo dục cho các em những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc việt nam; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống và những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho c¸c em vÒ chñ quyÒn biÓn ®¶o. Giúp các em hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; Tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành Đoàn viên.
 * Nôi dung,giải pháp:
 - Tập trung triển khai nghị quyết và giáo dục thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ XVI về phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh ,chăm sóc   Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi thông qua các hình thức: Tæ chøc §ªm héi trung thu vµo ngµy 14/8 ¢m lÞch, Hội diễn văn hóa văn nghệ; Tổ chức giao lưu , gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống;  các hoạt động "về nguồn"; tìm hiểu về "Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại" Tæ chøc héi thi " Chóng em kÓ chuyÖn vÒ B¸c Hå"...
      - Tổ chức và nhân rộng các phong trào "uống nước nhớ nguồn","đền ơn đáp nghĩa", "đi tìm địa chỉ đỏ",  "áo lụa tặng bà", những địa chỉ nghĩa tình trong các cơ sở đội... hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia công tác "Trần quốc toản"; nâng cao hiệu quả triển khai m¹nh mÏ phong trào "Kế hoạch nhỏ" .
      - Tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm(20/10,20/11,22/12.26/3).
      - Phân công luân phiên các Chi Đội mồi tuần tổ chức một hoạt động nhằm giáo dục đội viên, thiếu nhi tự hào dân tộc về "Đảng quang vinh" , "Bác Hồ vĩ đại", "về Đoàn, Đội" về tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, lòng dũng cảm ,đức hy sinh, lòng nhân ái, tính trung thực,tình bạn bè, tình mẫu tử, kính thầy yêu bạn.
      - Hưóng dẫn Đội viên, thiếu nhi  học tập rèn luyện thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy, thông quan phong trào thi đua ''Làm nghìn việc tốt'' " Người tốt việc tốt", thực hiện nếp sống văn minh " Lời nói hay cử chỉ đẹp" " Lời hay ý đẹp"
      - Triển khai và nhân rộng cho các Đội viên thực hiện tốt một số phong trào lớn của Đội: Phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Trần Quốc Toản","Đền ơn đáp nghĩa" … thông qua việc quyên góp tiền, áo, khăn tặng cho các bạn vùng sâu vùng xa, thăm hỏi gúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ, giúp đỡ các bạn là con mồ côi cha mẹ, gia đình chính sách....
      - Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên cho thiếu nhi thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các diễn đàn " Thiếu nhi Việt Nam – Vâng lời Bác dạy" ," Tự hào truyền thống đội ta" , " Yêu Sao, Yêu Đội" , " Khăn quàng thắm mãi vai em" , " Tiến bước lên Đoàn" , ... Định hướng cho các em phấn đấu trở thành người Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
*  Chỉ tiêu:
     - Tổ chức các hoạt động  mang tính chất giáo dục truyền thống thông qua hình thức văn nghệ, TDTT, giao lưu, kể chuuyện, ...
     - Các chi đội tổ chức ít nhất 3 ngày công giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ,người neo đơn không nơi nương tựa, ....
      - Liên đội thường xuyên thăm hỏi tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng                                               -100% Đội Viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu do HĐĐ cấp trên phát động.
2. Chương trình " Rèn luyÖn trí thức  - Vững bước tương lai  ":
*  Mục đích:
            Xây dựng cho đội viên xây dựng phương pháp học tập tích cực, khoa học. Phát huy tinh thần chủ động, vượt khó vươn lên, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; Tạo phong trào thi đua sôi nổi gắn với các ngày lễ kỉ niêm nhằm khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của các em. Động viên Đội viên hăng hái thi đua trong học tập vơi tinh thần học nghiêm túc , chất lượng, rèn đức tính thật thà, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi.
*  Nội dung giải pháp:
          - Giúp định hướng cho các em có ý thức " Vượt khó học tốt" " Học đều, học đủ, học chăm"," Học" đi đôi với  "Hành"," Học thực chất - Thi nghiêm túc". Triển khai một số hoạt động nhằm khuyến khích các em HS chủ động học tập, tư duy sáng tạo trong thiếu nhi thông qua các hoạt động "vở sạch chữ đẹp", "thi viết báo tường,  "Hành trình khoa học", thi đua dành nhiều điểm tốt trong tuần, trong tháng "vượt điểm 5, qua điểm 7, lên điểm 9, đạt điểm 10"," Vượt khó học tốt", "Tri thức học đường", "bạn giúp bạn", tổ chức các câu lạc bộ học tập như: CLB tiếng anh, CLB toán học, CLB văn học, ... . Xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".
         - Sử dụng đúng đích và phát huy tốt các quỹ học bổng: Vì bạn nghèo, Thiếu nhi nghèo vượt khó, nuôi heo đất vì bạn nghèo. Vận động các em tham gia các hoạt động tình nghĩa như: Ngôi nhà tình bạn, vì bạn nghèo hiếu học, Tấm áo tặng bạn.
          - Tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm giáo dục kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống các tai nạn, các tệ nạn xã hội. Đặc biệt là làm cho học sinh nhận thức được sự nguy hại của mại dâm, ma túy, HIV và các tệ nạn khác. Nâng cao kĩ năng sống và kĩ năng xã hội thông qua các hoạt động "Thi Giao thông thông minh", tổ chức giao lưu văn nghệ, TDTT với trường bạn,..       
          - Tổ chức các phong trào học tập  với phương châm " Học mà vui, vui mà học " như "Điểm 10 tặng cô" " Hoa điểm 10 tặng mẹ "nhân dịp 20/11 và 8/3. Các phong trào "Tuần học tốt ", " Giờ học tốt"," Đi học đúng giờ".
         - Kịp thời tổ chức gặp mặt biểu dương khen thưởng những em có thành tích xuất sắc trong học tập và vượt khó vươn lên trong học tập.    
*  Chỉ tiêu:
          - 100 % Đội viên có góc học tập ỏ nhà.
          - 90% Đội viên có tủ sách thư viện.
          - 100% Chi Đội tổ chức tốt phong trào thi đua học tập.
          - 100 % Đội Viên tham gia tìm hiểu kiến thức do trường và các  cấp tổ chức.
          - 100 % Đội viên học bài cũ trước khi đến trường .
          - 100% Đội Viên đủ đồ dùng dụng cụ học tập.
          - 100% Đội viên không vi phạm các tệ nạn xã hội.
3. Chương trình " Vui khỏe an toàn – Häc ngàn ®iÒu hay":
*  Mục đích:
        Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động giáo dục kỹ năng, các loại hình giáo dục kết hợp với vui chơi  và thực hành, khuyến khích thiếu nhi tham gia các hoạt động tập thể, cộng đồng, vui chơi giả trí phát triển vể cả thể chất và tinh thần. Xây dựng các mô hình hoạt động hấp dẫn, có tính giáo dụa cao trong và ngoài nhà trường, tạo điều kiện giúp cho thiếu nhi bổ sung kiến thức thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng.Nhằm giúp thiếu nhi có môi trường thuận lợi để rèn luyện sức khoẻ, phát triển thể lực và năng khiếu bẩm sinh, giáo dục tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.
*  Nội dung, giải pháp:
          - Phát động phong trào giữ vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh chung, biết phòng tránh tai nạn thương tích, an toàn giao thông và một số bệnh thông thường và bảo vệ môi trường, …
          - Đẩy mạnh các hoạt động trò chơi, TDTT, sinh hoạt văn nghệ tạo điều kiện cho các em vui chơi học tập, giả trí phát triển tài năng,năng khiếu đồng thời tổ chức các đội chuyên làm nòng cốt của đội. Đội văn nghệ của Liên Đội đội danh dự , đội nghi thức , đội bóng đá…
          - Vào các ngày kỉ niệm lớn Liên Đội tổ chức cho Đội Viên tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích như: Hội diễn văn nghệ, thi hát dân ca, thi trình diễn thời trang, …
          - Triển khai thực hiện cuộc vận động ” Vòng tay bè bạn ” tặng đồ dùng học tâp cho những đội viên có hoàn cảng khó khăn, duy trì hoạt động kết nghĩa giữa các Chi đội. Trong đó chú ý những em có hoàn cảnh khó khăn trong Liên Đội, Chi Đội mình.
          - Tổ chức các câu lạc bộ ” Bạn giúp bạn ”, ” Những người bạn ” mỗi Liên Chi Đội có kế hoạch giúp đỡ bạn nghèo, phân công các Đội Viên khá kèm cặp và giúp đỡ bạn nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.
          - Kịp thời gặp mặt biểu dương khen thưởng những em HS nghèo vượt khó, những em thực hiện tốt công tác ” Trần Quốc Toản ” nhân 61 Năn thực hiện công tác Trần Quốc Toản.
          - Tổ chức nhiều hoạt dộng thiết thực nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho Đội Viên về luật an toàn giao thông,giáo dục ý thức tự giác tích cực khi tham gia giao thông thông qua các đợt thi đua, tuyên truyền cổ động , hội thi ATGT.
* Chỉ tiêu:
          - Liên Đội có phòng truyền thống đẹp, có quỹ học bổng thiếu nhi nghèo vượt khó,...
- Liên Đội hưởng ứng tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo do cấp trên phát động.
- 100% Chi Đội có quỹ vì bạn nghèo và tổ chức thăm hỏi giúp đỡ bạn.
- 100% Đội Viên tham gia hội chữ thập đỏ.
- 100% đội Viên tham, gia hoạt động diệt châu chấu phá hoại mùa màng, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải, diệt bọ gậy do đoàn xã tổ chức.
100% Chi Đội tổ chức hội diễn văn nghệ, Chọn được học sinh có năng khiếu làm nòng cốt cho liên đội.
4. Công tác "Xây dựng Đội vững mạnh – Cïng Tiến bước lên Đoàn"
  *  Mục đích :
     Tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng Đội viên, từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi học tập của thiêu nhi, phát huy tính tự nguyện, tự quản và các quyền của thiếu nhi, phát huy tính chủ động sáng tạo của thiếu nhi trong tham gia hoạt động Đội. Tạo sự chuyển biến về chất trong lực lương đội cán bộ chỉ huy Đội , xây lực lượng Đội vững mạnh  bổ sung lực lượng tổ chức Đoàn.
*  Nội dung , giải pháp:
     -Tiếp tục nâng cao chất lượng " Chương trình rèn luyện Đội Viên " đa dạng các hình thức và hoàn thành các chuyên hiệu quy định.
      - Tæ chøc ngµy héi c«ng nhËn chuyªn hiÖu RÌn luyÖn ®éi viªn g¾n víi biÓu diÔn d©n ca d©n vò vµ ®ång diÔn 2 ca khóc: Hµnh khóc thanh niªn NghÖ An vµ Hµo khÝ tuæi trÎ NghÖ An
      - Liên Đội triển khai tốt c¸c chuyên hiệu bắt buộc của HĐĐ quy định và các chuyên hiệu khác như : Chăm học, nghi thức Đội, nhà sử học nhỏ tuổi, ATGT…
       - Lựa chọn những Đội viên ưu tú nhiệt tình uy tín vào BCH Liên đội. Thưòng xuyên tập huấn trang bị kĩ năng cho BCH Liên Đội , Chi Đội.
       - Tập huấn BCH liên đội 1tháng/1lần, các chi đội 1/tuần.
       - Trang bị hồ sơ Chi Đội và hướng dẫn sử dụng có hiệu quả.
       - Tổ chức đánh giá hoạt động của chi Đội hàng tuần, tháng , học kỳ, năm học.
       -  Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đôi viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X. Tập trung bồi dưỡng đối tượng đội viên lớn vào Đoàn.
      - Làm tốt công tác bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển Đoàn viên
*  Chỉ tiêu:
     - 100% Chi Đội Đại hội  bầu ra được BCH có năng lực.
     - Liên Đội Đại hội bầu ra BCH có uy tín năng lực.
     - 100% Chi Đội triển khai chương trình rèn luyện Đôi Viên.
     -  4 Chi Đội xuất sắc, 3 chi đội tiên tiến.
     - Kết nạp Đoàn cho các Đội viên đã trưởng thành vào ngày 19/05
5. Chương trình " Khăn hồng tình nguyện - Chắp cánh yêu thương":
*  Mục đích:
        Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng đạo đức, nhiệt tình trong công tác Đội, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng , nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội, đưa phong trào hoạt động của Liên Đội ngày càng vững mạnh.
*   Nội dung ,giải pháp:
     - Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của HĐĐ Huyện tổ chức.
     - Tổ chức cho các em tự nguyện đăng kí đến thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, các bà mẹ việt nam anh hùng vào các dịp hè, tết, ....
     - Thực hiện tốt cuộc vận đông " Vì đàn em thân yêu ", " Phụ trách tình nguyện ", " Ngày hành động vì trẻ em "
     - Tham mưu với BGH xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác Đội trong năm học.
     - Lên kế hoạch sát đúng, kịp thời phù hợp với thực tế khả năng của Liên Đội.
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA LIÊN ĐỘI:
        Căn cứ vào các kế hoạch trên của liên đội và kế hoạch của Trường THCS  Diễn Hoàng, chúng tôi xin đưa ra một chỉ tiêu sau:
1.     Về liên đội: 
*  Giữ vững danh hiệu:
 Liên Đội xuất sắc cấp huyện phấn đấu đạt liên đội xuất sắc tiêu biểu
2. Về đạo đức đội viên:
* Chỉ tiêu :
     - 95%  Đội Viên có phẩm chất đạo đức khá, tốt trở lên không có HS  xếp loại đạo đức yếu, kém.
     - 100% Đội viên tích cực và tự giác trong học tập, rèn luyện ý thức cá nhân. tuân thủ nội quy, quy định của đội, trường đề ra.
     - 100% Đội Viên biết kính trọng lễ phép, đùm bọc lẫn nhau, biết giúp đỡ mọi người.
     - 100% Đội viên không văng tục chửi bậy, đánh đập nhau trong và ngoài trường, ăn nói phải lễ phép, lịch sự.
     - 100% Đội viên không vi phạm vào các tệ nạn xã hôi như rượu chè, cờ bạc, ma túy,...
     - 100% Đội Viên tham gia các hoạt động của  Liên Đội , Chi Đội với tinh thần trách nhiệm cao.
     - Biết bảo vệ của công và thành quả của mọi người .
* Biện pháp :
     - Tham mưu với giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh giáo dục Đội Viên cá biệt
     - Những hành vi không tế nhị mắc phải BCH Liên Đội khiển trách và trừ điểm thi đua báo cho giáo viên chủ nhiệm và cho toàn trường.
     - Phối hợp với BCH Đoàn xã thông tin tình hình đạo đức kịp những Đội viên vi phạm cho gia đình.
3. Về hoc tập:
* Chỉ tiêu :
     - Chất lượng Văn, Toán và Anh văn: đạt và vượt mặt bằng của huyện
     - Có 2 đề tài sáng tạo KHKT dự thi cấp huyện  .
     - Các lớp phân hóa đối tượng: Đạt chất lượng các môn trên 95%TB ( 50% khá giỏi)
     -  HS  giỏi tỉnh 1-2 đội viên.
     -  HSG huyện : khối 9 đạt 24 lượt em.
     - HSG cụm và Trường đạt 42 lượt em.
     - Tốt nghiệp lớp 9 là 95% trở lên, vào lớp 10 là 90%  loại hình trường công lập .
     - Các môn do Huyện khảo sát đạt và vượt mặt bằng của Huyện trở lên.
     - Huy động 100% HS hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.
     - HS lên lớp đạt 99%
     - Có 3/11 chi đội đạt tiên tiến, 4 chi đội đạt TTXS.
     - Tham gia đầy đủ, có chất lượng các cuộc thi do các  cấp tổ chức.
    - 10 lượt học sinh đạt HSG thể chất cấp huyện, cấp tỉnh 1 em.
    - Nghề phổ thông 100% học sinh tham gia đạt khá giỏi
* Biện pháp :
     - Tăng cường kiểm tra việc học bài và làm bài tập về nhà.
     - Phát động 100% Đội Viên có góc học tập ở nhà
     - Đội Viên chú ý nghe giảng, tận dụng giờ học ở lớp để tiếp thu bài .
     - Đi học đúng giờ, có nề nếp tự giác hoc tập tốt.
     - Tổ chức nhóm học để giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ.
     - Đẩy mạnh hình thức: giờ học tốt, tuần học tốt.
     - Tranh thủ sử ủng hộ của giáo viên bộ môn tổ chức câu lạc bộ như : CLB toán học, CLB tiếng anh, CLB thơ văn…thông qua hình thức thi tài: trí tuổi hoa, theo dòng lịch sử, ...
4. Về lao động:
     - 100% Đội Viên tham gia các buổi lao động ở lớp , trường tổ chức.;
     - 100% Đội Viên tham gia lao động gây quỹ Đội, như đào mương, diệt cào cào, châu chấu, ...
     - Tổ chức các buổi lao động vệ sinh làm đẹp cảnh trường.
     - Phối hợp với địa phương tổ chức các buổi lao động vệ sinh thôn xóm làm sạch làng tốt ruộng, ...
5. Về văn nghệ,TDTT.
 * Chỉ tiêu:
     - 100% Chi Đội có 1 đội văn nghệ, 1 đội bóng đá, bóng chuyền,cầu lông,…
     - Liên đội có đội văn nghệ, đội TDTT
     - Duy trì nề nếp hoạt động : hát đầu giờ,giữa buổi ,múa hát tập thể,TD giữa giờ.
     - Mỗi chi Đội có 2 tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11, 26/3 và Sinh hoạt các CLB, các ngày lễ trọng đại.
 * Biện pháp :
     - Liên Đội tham mưu với Đoàn TN tổ chức thi văn nghệ , TDTT vào các ngày lễ
     - Tranh thủ sự ủng hộ của BGH, Chi bộ để tạo kinh phí hoạt động.
6. Về vệ sinh:
     - 100% Đôi viên biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung.
     - 100% Đội Viên có ý thức bảo vệ môi trường.
     - 100% Đôi Viên  coi trường là nhà, giữ sạch ngôi trường mọi lúc mọi nơi, tiểu tiện đúng nơi quy định.
     -Trồng cây cảnh để làm đẹp cảnh trường.
     - Lớp trực tuần: GVCN, và các bạn đội viên phải đi sớm làm tốt trách nhiệm của lớp mình.
7. Nề nếp:
* Chỉ tiêu :
     - Hầu hết các Đội Viên tuân thủ mọi nội quy, quy định của Đội-Trường đề ra.
     - Đi học chuyên cần đúng giờ không vắng học vô lý do. bỏ giờ, bỏ tiết.
     - 100% Đội Viên mặc đồng phục khi đến trường. bỏ áo vào quần, đầy đủ tư cách trước khi vào trường.
     - Xếp xe ngay ngắn đúng khu vực của lớp.
     - Không gây rối mất trật tự ở trường và nơi công cộng.
     - Không chơi các trò chơi nguy hiểm, ...
     - Giữ vững danh hiÖu Xuất sắc cấp huyện năm học 2014 – 2015.
* Biện pháp:
     - Thường xuyên duy trì nề nếp bằng sự chặt chẽ, sát sao, thường xuyên, kịp thời của TPT, các bác hội cha mẹ HS, kết hợp với Đoàn TN, các GV chủ nhiệm và  ban CHLĐ, đội tự quản, sao đỏ.
V.KẾ HOẠCH THU CHI.
1. Kế hoạch thu:
         Thực hiện kế hoạch của HĐĐ Huyện Diễn Châu, trường THCS Diễn Hoàng, Liên Đội trường THCS Diễn Hoàng  triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ ” kêu gọi tất cả các em Đội viên trong toàn trường thu gom giấy loại,vỏ lon bia...mỗi em 5kg giấy loại 1 (tương đương 15.000đ.).320 hs x 15000 =4.800.000đ. phong trào "Kế hoạch nhỏ ” sẽ được triển khai 2 đợt trong năm học. Đợt 1 vào giữa học kỳ I, đợt 2 vào cuối năm học.
2.Kế hoạch chi:
     - Chi cho làm sổ hoạt động của BLĐ:(7 quyển x 15000 = 105.000đ)
     - Chi làm sổ hoạt động của Đội tự quản:(3 quyển x15.000 = 45000đ).
     - Chi làm sổ hoạt động của Sao Đỏ:12 (quyển x 15.000đ = 170.000đ)
     - Chi cho hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11:1000.000đ.
     - Chi cho tu sửa , mua sắm trang thiết bị phòng Đoàn Đội: 2.500.000đ
* Trên đây là một số phương  hướng hoạt động của Liên Đội Trường THCS Diễn Hoàng Năm học 2015 – 2016.
 
 
HIỆU TRƯỞNG                     BCH ĐOÀN XÃ:                             TPT ĐỘI.
 
 
 
 
QuÕ Thanh H¶i                NguyÔn §øc B»ng               NguyÔn §øc Träng
 
 
 
             
 
                                     
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 180

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3309

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 485330