DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN

Báo cáo niêm yết công khai tiền tài trợ năm học 2019-2020 và kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021

Thứ hai - 17/08/2020 09:47
PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ..../ BB - THCSDH  Diễn Hoàng, ngày  06   tháng 8  năm 2020
 
BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
V/v mua sắm và sữa chữa CSVC tại trường THCS Diễn Hoàng
 
Hôm nay  vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 06/8/2020 tại trường THCS Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ An. Thành phần trực tiếp tham gia gồm có:
 
A. Đại diện UBND xã Diễn Hoàng:
 1. Ông: Hồ Hoàn                    - Phó CT UBND xã;
 2. Ông: Vũ Đức Quỳ     - Phó chủ tịch HĐND xã
 3.Vũ Đức Hiền              -  CT MTTQ xã
 4. Bà: Bùi Thị Bình      - Công chức văn hóa xã;
 5. Ông: Trần Sỹ Hiệp   - Kế toán UBND xã;
 6. Ông: Nguyễn Thành Đạt – CB Địa chính xây dựng xã.
B. Đại diện nhà trường gồm:
 1. Ông: Quế Thanh Hải – Hiệu trưởng;
 2. Ông: Phạm Xuân Thắng – Phó hiệu trưởng;
 3. Ông: Lê Văn Phúc – Kế Toán;
 4. Ông: Lê Viết Trọng – Chủ tịch công đoàn;
 5. Ông: Vũ Đức Minh – TBTTND.
NỘI DUNG:
1. Khảo sát nhà 2 tầng 10 phòng học
- Hệ thống da và sơn của 3 phòng học và cầu thang tầng 2 của dãy nhà 2 tầng bị xuống cấp trầm trọng, phần dưới khoảng cách 1m từ nền lên bị sủi, bong tróc.
2. Hệ thống điện nước: Đường dây tải điện, các thiết bị điện (Quạt trần, bóng đèn) qua sử dụng đã cháy hỏng, xuống cấp cần được thay thế, sửa chữa và bảo trì .
3. Máy tính phục vụ chuyên môn và phòng tin học  đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu dạy học cần phải bổ sung, nâng cấp và sửa chữa
KẾT LUẬN
Qua khảo sát thực tế đoàn xét thấy cần phải mua sắm và sữa chữa một số nội dung sau:
            1.Sơn lại 3 phòng học và cầu thang của dãy nhà 2 tầng
 
 
2.Thay thế, sửa chữa hệ thống điện các phòng học đặc biệt là đường dây tải điện đến các phòng học và phòng chức năng.
3.Mua sắm mới laptop phục vụ chuyên môn và sửa chữa, bảo trì hệ thống máy vi tính phòng tin học.
   100% thành viên khảo sát đã nhất trí các nội dung trên.
     
     Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày, các thành viên nhất trí và kí vào biên bản.
       P. CHỦ TỊCH UBND                        P. CHỦ TỊCH HĐND               CC VĂN HÓA   
 
 
 
 
                     Hồ Hoàn                              Vũ Đức Quỳ                          Bùi Thị Bình                   
 
                   KẾ TOÁN UBND                    CT MTTQ Xà                            CB ĐỊA CHÍNH              
 
 
 
 
       Trần Sỹ Hiệp                           Vũ Đức Hiền                       Nguyễn Thành Đạt
 
                    HIỆU TRƯỞNG          CHỦ TỊCH CĐ          TBTT NHÂN DÂN         KẾ TOÁN
 
 
 
 
                     Quế Thanh Hải             Lê Viết Trọng                  Vũ Đức Minh           Lê Văn Phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ĐẢNG ỦY DIỄN HOÀNG                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
            CHI BỘ TRƯỜNG THCS  

 
 
 

              Diễn Hoàng, ngày 08 tháng 8 năm 2019
 
 
BIÊN BẢN HỌP CẤP ỦY
 
 
           Hôm nay, 14 giờ 00 phút ngày 08 tháng 8 năm 2020
          Thành phần: BCH Chi ủy - Vắng : 0
Chủ tọa: Đ/c Quế Thanh Hải
Thư ký: Trần Thị Quỳnh
NỘI DUNG
1. Triển khai các văn bản:
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT
Công văn số 1570/SGDĐT-KHTC ngày 28/8/2019 của sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc thực hiện các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Công văn số 1712/UBND-GD&ĐT ngày 30/8/2019 của UBND huyện Diễn Châu về việc triển khai thực hiện văn bản của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
2. Báo cáo tình hình thực hiện vận động vận động tài trợ năm học 2019-2020
Đã chi nguồn  vận động tài trợ năm học 2019- 2020:
 
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu
 
170.000.000    
B Phần chi (Có chứng từ giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)   170.000.000  
 
Tổng cộng: 170.000.000 170.000.000  
 
Số dư cuối năm học 2019-2020     0
3.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 - 2021:
- Số tiền dự kiến vận động : 150.000.000 đồng 
4. Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020 – 2021
Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2019 2020
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 150.000.000    
B Dự toán số tiền chi      
1 Sơn lại 3 phòng học và cầu thang của dãy nhà 2 tầng   70.000.000 (Có hồ sơ kèm theo)
2 Thay thế,sửa chữa đường dây tải điện, hệ thống thiết bị điện các phòng học và  phòng chức năng.    40.000.000 (Có hồ sơ kèm theo)
3 Mua sắm mới laptop phục vụ chuyên môn và sửa chữa, bảo trì hệ thống máy vi tính phòng tin học.   40.000.000 (Có dự toán kèm theo)
  Tổng cộng
 
150.000.000 150.000.000  
5. Thảo luận ý kiến về Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020 – 2021
6. Kết luận: 100% các đồng chí trong cấp ủy thống nhất với Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch chi tiền vận động tài trợ của Trường THCS Diễn Hoàng năm học 2020 – 2021
      Cuộc họp kết thúc lúc 8 giờ 45 cùng ngày.
       THƯ KÝ                                                                      TM CẤP ỦY
            BÍ THƯ
 
 
    Hoàng Thị Lê Na                                                          Quế Thanh Hải
             ĐẢNG ỦY DIỄN HOÀNG                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
            CHI BỘ TRƯỜNG THCS
                     Diễn Hoàng, ngày 09 tháng 8 năm 2020
 
BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 8/2019
 
Thời gian: 14 giờ 30 ngày 09  tháng 8 năm 2020
Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Diễn Hoàng
Tổng số đảng viên: 17 - Có mặt: 17  Vắng: 0
Chủ tọa: Đồng chí Quế Thanh Hải – Bí thư chi bộ
Thư ký: Đồng chí Hoàng Thị Lê Na
 
NỘI DUNG:
I. Triển khai các văn bản:
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT
Công văn số 1570/SGDĐT-KHTC ngày 28/8/2019 của sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc thực hiện các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Công văn số 1712/UBND-GD&ĐT ngày 30/8/2019 của UBND huyện Diễn Châu về việc triển khai thực hiện văn bản của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
II. Báo cáo tình hình thực hiện vận động  vận động tài trợ năm học 2019 - 2020:
Năm học 2019 – 2020 đã huy động được số tiền: 170.00.000 đồng.
Tổng số tiền được sử dụng trong năm: 170.000.000 đồng
Số dư: 0
III.  Kế hoạch vận động tài trợnăm học 2020- 2021:
- Số tiền dự kiến vận động: 150.000.000 đồng 
IV. Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020 – 2021
Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợgiáo dục năm học 2020 2021:
Dự toán số tiền chi:
1-Sơn lại 3 phòng học và cầu thang của dãy nhà 2 tầng khoảng 970m2:70.000.000 đồng
2-Thay thế,sửa chữa đường dây tải điện, hệ thống thiết bị điện các phòng học và  phòng chức năng: 40.000.000  đồng
3-Mua sắm mới laptop phục vụ chuyên môn và sửa chữa, bảo trì hệ thống máy vi tính phòng tin học: 40.000.000 đồng
          Tổng số tiền dự kiến vận động tài trợ là: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)
V. Thảo luận ý kiến:
Không có ý kiến thảo luận.
VI. Kết luận: 100% đảng viên biểu quyết nhất trí với kế hoạch tài trợ năm học 2020-2021 và kế hoạch chi tiền vận động ủng hộ tài trợ của Trường THCS Diễn Hoàng  năm học 2020-2021.
   Cuộc họp kết thúc lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày.
 
                         CHỦ TỌA                                                              THƯ KÝ
 
 
 
          Quế Thanh Hải                                                       Hoàng Thị Lê Na
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Diễn Hoàng , ngày   10    tháng  8   năm 2020
 
BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG BÀN VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG
TÀI TRỢ NĂM HỌC 2020-2021
 
Thời gian: 7 giờ 00 phút ngày  10  tháng 8  năm 2020
Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Diễn Hoàng
Thành phần dự họp gồm:
  1. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:
 
Ông Phạm Xuân Thắng – Chủ tịch hội đồng trường
Ông Quế Thanh Hải – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
Ông: Lê Viết Trọng – Chủ tịch công đoàn
Ông : Vũ Đức Minh – Trương ban thanh tra nhân dân
Ông: Lê Văn Phúc – Kế Toán
Bà: Phan Thị Tú – Tổ trưởng CM
Bà: Hoàng Thị Lê Na
Ông: Trần Thanh Tùng – TPT đội
Bà: Trần Thị Quỳnh - Thư ký Hội đồng trường
  1. BAN GIÁM HIỆU:
                   Ông: Quế Thanh Hải
   Ông: Phạm Xuân Thắng
IV.NỘI DUNG:
 Ông: Phạm Xuân Thắng  thông qua nội dung cuộc họp cấp ủy  vào ngày 09 tháng 8  năm 2020.
    - Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng trường năm học 2019-2020
    - Báo cáo kết quả vận động đóng góp xã hội hóa giáo dục năm học 2019-2020 và cụ thể về việc sử dụng số tiền đã vận động được.
- Báo cáo tình hình cơ sở vật chất của nhà trường sau khi kiểm tra và kế hoạch vận động  tài trợ năm học 2019-2019 (gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và mức chi cụ thể).như sau:
1-Sơn lại 3 phòng học và cầu thang của dãy nhà 2 tầng khoảng 970m2:70.000.000 đồng
2-Thay thế,sửa chữa đường dây tải điện, hệ thống thiết bị điện các phòng học và  phòng chức năng: 40.000.000  đồng
3-Mua sắm mới laptop phục vụ chuyên môn và sửa chữa, bảo trì hệ thống máy vi tính phòng tin học: 40.000.000 đồng
          Tổng số tiền dự kiến vận động tài trợ là: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)
Hội nghị đã bàn bạc, nhiều ý kiến và thống nhất các nội dung sau:
          1. Hoàn toàn tán thành với báo cáo về kết quả vận động tài trợ năm học 2019–2020
          2.  Thống nhất xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động: 150.000.000đ đồng
- Dự kiến chi nguồn tài trợ năm học 2021-2022: 150.000.000 đồng
 
           Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ 50 phút cùng ngày và đã được thông qua cho các thành viên dự họp cùng nghe, thống nhất các nội dung trong biên bản.
Ban Giám Hiệu:
         HIỆU TRƯỞNG
 
 
         Quế Thanh Hải
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
Phạm Xuân Thắng
                                     Đại diện các thành viên hội đồng trường:
Chủ tịch CĐ
 
 
Lê Viết Trọng
       TB thanh tra
 
 
      Vũ Đức Minh
Thư ký HĐ
 
 
Trần Thị Quỳnh
Tổ trưởng
 
 
Hoàng Thị Lê Na
   Tổ trưởng               Tổng phụ trách đội
 
 
 Phan Thị Tú                 Trần Thanh Tùng
        Nữ Công                    Kế Toán
 
 
    Hoàng Thị Ngọc          Lê Văn Phúc
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Diễn Hoàng , ngày  10  tháng  8   năm 2020
 
BIÊN BẢN HỌP LÃNH ĐẠO MỞ RỘNG
 
           Hôm nay, vào lúc 10h 00 ngày 10 tháng 8 năm 2020
          Địa điểm: Văn phòng trường THCS Diễn Hoàng
          Thành phần: Lảnh đạo mở rộng
Chủ tọa: Đ/c Quế Thanh Hải – Hiệu trưởng
Thư ký: Trần Thị Quỳnh
NỘI DUNG
1.Triển khai các văn bản:
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT
Công văn số 1570/SGDĐT-KHTC ngày 28/8/2019 của sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc thực hiện các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Công văn số 1712/UBND-GD&ĐT ngày 30/8/2019 của UBND huyện Diễn Châu về việc triển khai thực hiện văn bản của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.Báo cáo tình hình thực hiện vận động vận động tài trợ Năm học 2018 - 2019:
Đã chi nguồn  vận động tài trợ năm học 2019 - 2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu
 
170.000.000    
B Phần chi (Có chứng từ thanh toán kèm theo)   170.000.000  
 
 
3.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020- 2021:
- Số tiền dự kiến vận động : 150.000.000 đồng 
4. Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020– 2021
Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020 2021
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 165.000.000    
B Dự toán số tiền chi      
1 Sơn lại 3 phòng học và cầu thang của dãy nhà 2 tầng   70.000.000 (Có hồ sơ kèm theo)
2 Thay thế,sửa chữa đường dây tải điện, hệ thống thiết bị điện các phòng học và  phòng chức năng.    40.000.000 (Có hồ sơ kèm theo)
3 Mua sắm mới laptop phục vụ chuyên môn và sửa chữa, bảo trì hệ thống máy vi tính phòng tin học.   40.000.000 (Có dự toán kèm theo)
  Tổng cộng
 
150.000.000 150.000.000  
5. Thảo luận ý kiến về Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020 – 2021
6. Kết luận: 100% các đồng chí trong lãnh đạo mở rộng thống nhất với Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch chi tiền vận động tài trợ của Trường THCS Diễn Hoàng  năm học 2020– 2011
        Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.
  THƯ KÝ          HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
  Trần Thị Quỳnh             Quế Thanh Hải
 
 
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
Phạm Xuân Thắng
Chủ tịch CĐ
 
 
Lê Viết Trọng
Kế Toán
 
 
Lê Văn Phúc
Tổ trưởng
 
 
Hoàng Thị Lê Na
   Tổ trưởng            Tổng phụ trách đội
 
 
 Phan Thị Tú            Trần Thanh Tùng
    Nữ Công              TB thanh tra     
 
 
 Hoàng Thị Ngọc       Vũ Đức Minh 
     
  PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
  Diễn Hoàng , ngày  10  tháng   8   năm 2020  
                 
 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM
BÀN VỀ KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ NĂM HỌC 2020-2021
Thời gian: Hôm nay, vào lúc 14  giờ 00 phút ngày 10 tháng 8 năm 2020.
- Địa điểm: Tại văn phòng Trường THCS Diễn Hoàng.
- Thành phần:
+ Ông Quế Thanh Hải : Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng;
+ 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường
- Tổng số 24 người; có mặt:  24; vắng mặt: 0 (kèm theo danh sách điểm danh)
- Chủ trì:  Ông Quế Thanh Hải - Hiệu trưởng;
- Thư ký:  Bà Trần Thị Quỳnh – Thư ký Hội đồng
Nội dung
1. Đồng chí Hiệu trưởng thông qua kế hoạch trong năm học, các công việc trọng tâm đầu học kỳ 1 để thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định.
2. Thông qua các văn bản liên quan đến tài trợ thông tư 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018;
3. Đồng chí nhân viên Kế toán báo cáo kết quả thực hiện vận động tài trợ năm học 2018-2019 và kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021:
- Báo cáo tình hình thực hiện vận động vận động tài trợ năm học 2019 - 2020:
Năm học 2019 – 2020 đã huy động được số tiền: 170.000.000 đồng.
Tổng số tiền được sử dụng trong năm: 170.000.000 đồng
Đã chi: 170.000.000 đ
Số dư: 0 đ
-  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 - 2021:
                Số tiền dự kiến vận động: 150.000.000 đồng 
-  Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020 – 2021
Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài  trợ giáo dục năm học 2020– 2021:
Dự toán số tiền chi:
1-Sơn lại 3 phòng học và cầu thang của dãy nhà 2 tầng khoảng 970m2:70.000.000 đồng
2-Thay thế,sửa chữa đường dây tải điện, hệ thống thiết bị điện các phòng học và  phòng chức năng: 40.000.000  đồng
3-Mua sắm mới laptop phục vụ chuyên môn và sửa chữa, bảo trì hệ thống máy vi tính phòng tin học: 40.000.000 đồng
          Tổng số tiền dự kiến vận động tài trợ là: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)
4. Thảo luận bàn về kế hoạc vận động và kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020-2021:
5. Kết luận:
Căn cứ vào tình hình thực tế, qua trao đổi bàn bạc thảo luận, tất cả cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường đã đi đến thống nhất như sau:
100% nhất trí theo Kế hoạch vận động tài trợcủa nhà trường đã dự kiến. Sau khi bàn bạc họp thống nhất Kế hoạch vận động tài trợcủa trường, Nhà trường đưa ra Phòng Giáo dục thẩm định và phê duyệt Kế hoạch. Nhà trường sẽ thành lập tổ tiếp nhận tài trợ đúng thành phần theo hướng dẫn.
Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ, cung cấp thông tin về thời gian địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của nhà trường, nghiệm thu và bàn giao đua vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi hiện vật.
Giao cho Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức họp phụ huynh để tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh toàn trường.
Ban vận động niêm yết công khai các tổ chức, cá nhân tài trợ trên trang thông tin điện tử của nhà trường, bảng tin của nhà trường (trong thời gian vận động).
Số tiền thu được đưa vào quỹ nhà trường quản lý, và nạp về kho bạc kịp thời, đầy đủ.
Triển khai có hiệu quả kế hoạch đã đề ra và xây dựng, cải tạo, tu sửa, mua sắm theo đúng tiến độ.
Nhà trường báo cáo kết quả cho UBND xã Diễn Hoàng và Phòng Giáo dục Đào tạo, hội cha mẹ học sinh, nhân dân được biết và cảm ơn các đối tượng tài trợ.
Dự kiến thời gian vận động tài trợ: Sau khi họp phụ huynh toàn trường năm học 2020-2021.
Biên bản lập xong vào hồi 17 giờ 15 phút cùng ngày và được thông qua trước cuộc họp 100%  thành viên nhất trí.
            THƯ KÝ                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
      Trần Thị Quỳnh                                                         Quế Thanh Hải
 HỘI PHỤ HUYNH
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG

 
 
 

Số:         /BB -HCMHS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
          Diễn Hoàng, ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
    TRÍCH BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN
 HỘI CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021
 
Thời gian: 14 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2020
Thành phận tham dự
1.Ban đại diện hội CMHS toàn trường
2. Lãnh đạo trường
NỘI DUNG
 
I. BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG BCH HỘI THỜI GIAN QUA
Ban chấp hành hội gồm 24 đồng chí được bố trí mỗi lớp 1 đồng chí hội trưởng và 2 đ/c chi hội viên. Thường vụ hội có 08 đồng chí.
Ban chấp hành và thường vụ hội được bố trí  đồng đều trên địa bàn toàn xã để thuận tiện trong công tác và nắm bắt tình hình giải quyết kịp thời các công việc thường xuyên cũng như đột xuất
Cùng với nhà trường tuyên truyền, tổ chức thực hiện chủ đề năm học là : “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý,  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, thực hiện cuộc vận động “Hai không”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .
Phối kết hợp với nhà trường trong việc quản lý và giáo dục đạo đức học sinh. Tạo mọi điều kiện để học sinh được học tập và rèn luyện trong một môi trường giáo dục lành mạnh với mục đích hình thành và phát triển nhân cách toàn diện học sinh – Con người mới Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa.
Đề xuất với nhà trường các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nắm vững kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường cùng với  nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục ở địa phương
*  Những thuận lợi cơ bản
- Năm học vừa qua nhà trường và hội luôn được sự quan tâm đúng mục của phòng giáo dục huyện Diễn Châu cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, chính quyền và các cơ quan ban ngành trong toàn xã Diễn Hoàng.
- Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên trẻ khỏe, an tâm công tác, gắn bó với nhiệm vụ, có năng lực chuyên môn, luôn nhiệt tình trách nhiệm trong công việc.
- Cơ bản các bậc phụ huynh có nhận thức đúng đắn và quan tâm đến việc học của các cháu, có ý thức và tinh thần ủng hộ nhà trường. Hầu hết các học sinh trong trường vẫn giữ vững và phát huy được truyền thống hiếu học của quê hương Diễn Hoàng.
* Những khó khăn chi phối.
- Đội ngũ giáo viên chất lượng chưa thực sự đồng đều,  bên cạnh đó một số gia đình chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích học tập của con cháu.
-  Đời sống kinh tế của một số gia đình phụ huynh còn gặp khó khăn nhất định cũng gây ảnh hưởng một phần nào đến việc học tập của học sinh và đóng góp của phụ huynh.
II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC 2020-2021
Hội cha mẹ học sinh nhà trường phát huy tinh thần trách nhiệm xác định tốt vai trò vị trí của mình đó thực sự là cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của trường của xã cụ thể là:
1. Mỗi thành viên trong ban chấp hành hội phải thực sự gắn kết với công việc, mỗi phụ huynh phải nhận thức được đúng ý nghĩa tầm quan trọng trong việc học tập của con em mình .
2. Kịp thời cùng với ban giám hiệu và các tổ chức nhà trường giải quyết kịp thời vụ việc xẩy ra không để dây dưa kéo dài gây ảnh hưởng đến việc học tập và rèn luyện của các em cũng như thành tích của nhà trường.
3. Cùng với nhà trường bàn bạc thống nhất có biện pháp xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật, động viên kịp thời gương người tốt việc tốt.
4. Cùng nhà trường tích cực vận động cha mẹ học sinh thực hiện tốt các khoản ủng hộ đóng góp với hiệu quả cao nhất để góp phần xây dựng và củng cố trường lớp
5. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất hợp đồng với nhà trường giải quyết hài hòa những vướng mắc từ phía phụ huynh, học sinh tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó. Cùng với nhà trường động viên kịp thời những học sinh có thành tích học tập rèn luyện tốt. Xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật. Thực hiện tốt công tác hiếu hỷ, thăm hỏi động viên tai nạn rủi ro. Tặng quà chúc  mừng  nhân ngày lễ tết.
6. Tiếp tục cùng nhà trường tác động và có ý kiến đề nghị giải quyết nhanh các phòng học chức năng để đảm bảo cho dạy và học để chuẩn bị xây dựng trường chuẩn quốc  gia.
7.  Thực hiện và chấp hành nghiêm việc thu chi quỹ hội đúng nội dung đúng mục đích đúng nguyên tắc tài chính bảo đảm chặt chẽ không có hiện tượng tham ô lãng phí.
8.  Thực hiện công văn số 9337 ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định nội dung việc vận động Tại Thông tư 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2354/SGD&ĐT-TCKH ngày 10/12/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 về việc quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân cụ thể như sau:
1-Sơn lại 3 phòng học và cầu thang của dãy nhà 2 tầng khoảng 970m2:70.000.000 đồng
2-Thay thế,sửa chữa đường dây tải điện, hệ thống thiết bị điện các phòng học và  phòng chức năng: 40.000.000  đồng
3-Mua sắm mới laptop phục vụ chuyên môn và sửa chữa, bảo trì hệ thống máy vi tính phòng tin học: 40.000.000 đồng
          Tổng số tiền dự kiến vận động tài trợ là: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)
BCH Hội CMHS trường đã Quyết nghị về kế hoạch vận động ủng hộ tài trợ và kế hoạch sửa chữa, bổ sung CSVC năm học 2020-2021, đảm bảo cơ sở vật chất tối thiểu cho dạy và học.
Biên bản lập xong vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày và được thông qua trước cuộc họp 100%  thành viên nhất trí.
 
         THƯ KÝ                           HỘI TRƯỞNG                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
     Vũ Thị Nhung                                  Hồ Thanh Lam                     Quế Thanh Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
       Diễn Hoàng, ngày 13  tháng 8  năm 2020
 
DỰ THẢO KẾ HOẠCH
Về việc vận động tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020 - 2021

 
 
 

 Căn cứ Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019;
Căn cứ  Công văn số 1602/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 30/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, năm học 2020-2021.
 Căn cứ  Chỉ thị số 15 /CT- UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 30/8/2019 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm học 2019- 2020;
  Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư 16 / 2018/ TT- BGD&ĐT ngày 08/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân;
Công văn số 1570/SGDĐT-KHTC ngày 28/8/2019 của sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc thực hiện các khoản thu chi năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Công văn số 1712/UBND-GD&ĐT ngày 30/8/2019 của UBND huyện Diễn Châu về việc triển khai thực hiện văn bản của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu chi năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
            Căn cứ Công văn 1829/SGD&ĐT-VP ngày 20/9/2018 về việc phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các khoản thu, chi năm học 2018 -2019;
            Căn cứ Công văn 7383/ UBND – VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/ 2018/ TT- BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD& ĐT;
            Căn cứ Công văn 1792/UBND – GD&ĐT ngày 08/10/2018 về việc thực hiện thông tư 16/ 2018/ TT- BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD& ĐT;
Căn cứ Công văn 2354/SGD&ĐT-KHTC ngày 10/12/2018 của SGD &ĐT nghệ An về việc thực hiện Thông tư 162018/ TT- BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD& ĐT; Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế về cơ sở vật chất hiện có của nhà trường năm học 2018-2019, Trường THCS Diễn Hoàng  đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và trình xin chủ trương vận động tài trợ  năm học 2018-2019, như sau:
        I.MỤC TIÊU
       -   Kiểm tra, tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị đáp ứng mọi hoạt động phục vụ cho công tác dạy và học của thày và trò nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
       - Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có cũng như bảo quản, sửa chữa tài sản kịp thời phục vụ công tác giảng dạy,  tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.
- Đảm bảo cơ sở vật chất và cảnh quan trường học đạt yêu cầu về mỹ quan trong dịp hè. Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khai giảng năm học mới
   II. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ:
Các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã và
các bậc phụ huynh có con cháu đang học tập tại trường
  1. NHIỆM VỤ VÀ CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN
     1. Nhiệm vụ:
- Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường, qua đó nắm bắt tình hình cơ sở vật chất hiện tại của nhà trường và tổ chức vận động tu sửa, khắc phục những tài sản trang thiết bị đã hư hỏng xuống cấp, mua bổ sung một số thiết bị đã hư hỏng không thể khắc phục được.
- Tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật và bằng tiền mặt cụ thể: sách, vở, vật liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học, máy tính  và các hiện vật khác có giá trị sử dụng và đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người học và nhà trường.
-  Không tiếp nhận hiện vật không cần dùng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại,  nguy hiểm đối với sức khoẻ của người dạy và người học.
Bộ phận tiếp nhận phân công theo dõi, ghi chép trong sổ sách kế toán của nhà  trường theo quy định hiện hành.
     2. Nội dung cần thực hiện:
  1- Sơn lại 3 phòng học và cầu thang tầng 2 của dãy nhà 2 tầng 97m2 : 70.000.000đồng
          Diễn Giải:
Đối tượng hưởng lợi: Học sinh các lớp  trong nhà trường;
Tường dãy nhà 2 tầng 10 phòng học do xây dựng đã lâu nên xuống cấp trầm trọng, tường và sơn nấm mốc ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của giáo viên và học sinh.
   2 – Thay thế,sửa chữa đường dây tải điện, hệ thống thiết bị điện các phòng học và  phòng chức năng: 40.000.000  đồng
Hệ thống đường dây dẫn điện và các thiết bị điện xuống cấp trầm trọng cần phải thay thế ,sửa chữa
  3-Mua sắm mới laptop phục vụ chuyên môn và sửa chữa, bảo trì hệ thống máy vi tính phòng tin học: 40.000.000 đồng
          Hệ thống máy tính phục vụ chuyên môn và phòng tin học xuống cấp cần phải sửa chữa thay thế
Đối tượng hưởng lợi: Toàn thể học sinh, cán bộ, công nhân viên trong nhà trường.
Tổng số tiền dự kiến vận động tài trợ là: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)
          Trên đây là kế hoạch vận động tài trợ  năm học 2020-2021 của trường THCS Diễn Hoàng đề nghị các bộ phận được phân công căn cứ nội dung thực hiện theo đúng tinh thần của kế hoạch.
    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Quế Thanh Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
         
THÔNG BÁO
Công khai  kế hoạch vận động tài trợ để đầu tư xây dựng, tu sửa CSVC
Năm học 2020-2021
Hôm nay, vào lúc 09 giờ 40 phút ngày 17/8/2020, tại trường THCS Diễn Hoàng, Ban vận động tài trợ đã tiến hành niêm yết công khai kế hoạch vận động tài trợ nguồn kinh phí cho giáo dục để đầu tư mua sắm, tu sửa CSVC nhà trường năm học 2020-2021.
I. Thành phần thực hiện niêm yết công khai gồm:
Đại diện BGH ; Hội đồng trường; Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh; Ban thanh tra nhân dân; giáo viên, nhân viên nhà trường.
          1 - Đ/c: Quế Thanh Hải                - Hiệu trưởng
          2 - Đ/c: Phạm Xuân Tháng         - Phó hiệu trưởng
3 - Đ/c: Vũ Đức Minh                   - Trưởng ban TTND
5 - Đ/c: Lê Viết Trọng                   - Chủ tịch công đoàn.
6 - Đ/c: Trần Thị Quỳnh                 - Thư ký hội đồng
7. - Đ/c: Hoàng Thị Lê Na             - Tổ trưởng tổ KHTN
8. - Đ/c: Phan Thị Tú                      - Tổ trưởng tổ KHXH
9 - Ông: Hồ Thanh Lam              - Đại diện cha mẹ, học sinh
10 - Đ/c: Lê Văn Phúc                  - Kế toán
II. Nội dung:
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT;
Căn cứ Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT;
Căn cứ Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT;
Công văn số 1570/SGDĐT-KHTC ngày 28/8/2019 của sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc thực hiện các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Công văn số 1712/UBND-GD&ĐT ngày 30/8/2019 của UBND huyện Diễn Châu về việc triển khai thực hiện văn bản của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Căn cứ vào nội dung cuộc họp ngày 10/82020 của trường THCS Diễn Hoàng;
Căn cứ vào nội dung kế hoạch dự kiến huy động tài trợ nguồn kinh phí của trường THCS Diễn Hoàng năm học 2020-2021;
Trường THCS Diễn Hoàng đã tiến hành niêm yết công khai với nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung công khai
- Kế hoạch dự kiến vận động đóng tự nguyện tài trợ để xây dựng CSVC nhà trường của phụ huynh (có kế hoạch kèm Theo);
          - Nội dung kế hoạch công việc và dự trù kinh phí nguồn tại trợ trong năm học 2020-2021 (có kế hoạch kèm theo)
          2. Thời gian công khai, tiếp nhận ý kiến, phản ánh kiến nghị
          - Thời gian công khai kề từ ngày 17/8/2020 đến ngày 31/8/2020
          - Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị: Ban giám hiệu Trường THCS Diễn Hoàng hoặc trên hộp thư điện tử nhà trường: thcsdienhoang.dc@nghean.edu
          3. Địa điểm công khai
           Văn phòng nhà trường và Bảng tin nhà trường
           Việc công khai được lập thành biên bản vào hồi 9h40p, ngày 17/8/2020
Sau khi đã niêm yết danh sách tại các địa điểm trên. Biên bản được lập thành 2 bản, lưu tại trường THCS Diễn Hạnh  01 bản, ban đại diện CMHS 01 bản ./.
                                                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                                         
                                                                                 
 
                
                                                                                    Quế Thanh Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 157

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3286

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 485307